S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler

Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler er forbudt både i og utenfor konkurranse.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende stoffer:

 • desmopressin
 • probenecid
 • plasmavolumutvidere (f.eks. glycerol, samt intravenøs administrering av albumin, dekstran, hydroksyetylstivelse og mannitol)
 • acetazolamid
 • amilorid
 • bumetanid
 • etakrynsyre
 • furosemid
 • indapamid
 • kanrenon
 • klortalidon
 • metolazon
 • spironolakton
 • tiazider (f.eks. bendroflumetiazid, klortiazid,  hydroklortiazid)
 • triamteren
 • vaptaner (f. eks. tolvaptan)


og andre stoffer med tilsvarende kjemisk struktur eller biologisk(e) effekt(er).

Unntak:
Drospirenon, pamabrom, samt oftalmologisk behandling (dvs. bruk i øynene) med karboanhydrasehemmere (dorzolamid og brinzolamid) er ikke forbudt

Lokal administrering (bruk) av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling er ikke forbudt.

Bruk av et middel (i og utenfor konkurranse) som har en angitt grenseverdi i urin (f. eks. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) sammen med et diuretikum (vanndrivende middel) eller maskeringsmiddel, vil bli vurdert som et mistenkelig analytisk funn (Adverse Analytical Finding; AAF), hvis ikke utøver har et godkjent fritak for dette stoffet, sammen med godkjent fritak for terapeutisk bruk av diuretikum/maskeringsmiddel.

Les mer

Dette er stoffer som potensielt kan hemme utskillelsen av forbudte stoffer eller øke urinproduksjonen slik at konsentrasjonen av forbudte stoffer i urinen fortynnes for derved å skjule nærvær av disse stoffene i en dopingprøve, eller som kan endre hematologiske parametere. Stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranser.

Medisinsk bruk av stoffer i denne gruppen (S5) er gjenstand for medisinsk fritak.

Bruk i og utenfor konkurranse av enhver mengde av et stoff med grenseverdi i urin (f. eks. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) kombinert med et diuretikum eller annet maskeringsmiddel krever fritakssøknad. Det kreves innvilget fritak både for stoffet med grenseverdi og for bruk av diuretikum/maskeringsmiddel. Dette gjelder selv om stoffet med grenseverdi i urin ligger under aksepterte grenseverdier.

Glycerol er angitt i listen og er forbudt både ved intravenøs og ved peroral administrering (dvs. gjennom munnen).
Hva utøver må sende inn av fritaksdokumentasjon, avhenger av utøvers nivå.


Les mer: Informasjon om medisinsk fritak.