M3. Gen- og celledoping

Forbudt til enhver tid (både i og utenfor konkurranse).

Alle forbudte metoder i denne gruppen er ikke-spesifiserte metoder.

Følgende er forbudt der det har et potensial til å øke idrettslig prestasjonsnivå.

M3.1. Bruk av nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger som kan endre på genomsekvenser og/eller genuttrykket med en hvilken som helst mekanisme. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til genredigering, gendemping (gene silencing) og metoder for genoverføring.

M3.2. Bruk av normale eller genetisk modifiserte celler.