M3. Gen- og celledoping

Forbudt både i og utenfor konkurranse der det har et potensial til å øke idrettslig prestasjonsnivå.

1. Bruk av polymerer av nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger.

2. Bruk av genredigerende midler som er laget for å endre på genomsekvenser og/eller den transkripsjonelle, posttranskripsjonelle eller epigenetiske reguleringen av genuttrykket.

3. Bruk av normale eller genetisk modifiserte celler.