Legemiddelsøk

Sjekk om norske legemidler inneholder forbudte stoffer.

Antidoping Norge har i samarbeid med Felleskatalogen etablert et legemiddelsøk. Her kan du sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer. Legemidler som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe.

 • Står ikke på WADAs dopingliste
 • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
 • Forbudt iht. WADAs dopingliste
Klasse Preparat Substans Form Gruppe Kommentar

Trenger du medisinsk fritak?

Bruk Fritaksveilederen

Mer informasjon

 • Veiledning til legemiddelsøk
  • Skriv navnet på legemiddel eller virkestoff og velg slik at ditt søk kommer opp
  • Under «gruppe» fremkommer om legemiddelet er forbudt og om det det finnes unntak/restriksjoner
  • Rød silhuett: forbudt i henhold til WADAs dopingliste
  • Gul silhuett: forbudt i henhold til WADAs dopingliste med visse unntak/restriksjoner
  • Grønn silhuett: står ikke på WADAs dopingliste
  • Under "preparat" fremkommer navnet på legemiddelet med link til Felleskatalogen og informasjon om legemiddelet
  • Under "gruppe" fremkommer link til forklaringer på forbud, bruk, virkninger og medisinsk fritak
  • Under "substans" fremkommer virkestoffet i legemiddelet
 • Fakta om legemiddelsøk
  • I basen ligger bare legemidler som er godkjent for salg i Norge. Basen oppdateres ved endringer i legemiddelgodkjenninger eller på dopinglisten.
  • Dersom du har fått foreskrevet et uregistrert legemiddel, ta kontakt med Antidoping Norge.
  • Du kan søke på både legemiddelnavn eller virkestoff/substans.
  • Hvis du ikke finner legemidlet, kontakt Antidoping Norge.
  • Legemiddelsøket er et samarbeid med Felleskatalogen.
  • Felleskatalogen har egne applikasjoner som er kompatible med iOS og Android. "Min Felleskatalog" kan brukes til å søke blant norske legemidler, og har blant annet en strekkodescanner som kan brukes for å få informasjon om legemidler. Her vil du også finne ut om det aktuelle legemidlet inneholder virkestoffer som er forbudte i henhold til dopinglisten, og om du bør gjøre ytterligere undersøkelser før du tar det i bruk. "Felleskatalogen"-appen er en mer omfattende variant, som i all hovedsak er myntet på helsepersonell.
 • Vil du sjekke kosttilskudd?

  Antidoping Norge har en restriktiv holdning til bruk av kosttilskudd. Les mer om kosttilskudd her.

 • Vil du sjekke legemiddel kjøpt i utlandet?

  Antidoping Norge anbefaler at du ikke bruker legemidler som er kjøpt i utlandet, med mindre særskilte grunner tilsier det (for eksempel ved behandling av akutt sykdom). Dersom slike legemidler må benyttes, bør det skje i samråd med lege. Legemidler bør uansett alltid kjøpes på apotek og med innholdsdeklarasjoner.

  Navn på legemidler i utlandet

  Noen legemidler kan ha et annet innhold selv om navnet på legemiddelet er det samme som i Norge. Sjekk derfor alltid innholdet i legemidler kjøpt i utlandet.

  Sjekk av innhold i legemidler kjøpt i utlandet - WADA

  Dersom du kjøper legemidler i utlandet, kan virkestoffene sjekkes mot WADAs internasjonale dopingliste her.

  Sjekk av innhold i legemidler kjøpt i utlandet – andre legemiddelsøk

  Noen antidopingorganisasjoner i utlandet kan ha tilsvarende legemiddelsøk som Antidoping Norge har laget sammen med Felleskatalogen på sine nettsider. Flere av disse organisasjonene benytter en database som heter GlobalDRO.

  Antidoping Norge er ikke kjent med hvordan andre legemiddelsøk kontrolleres og godkjennes. Varsomhet må utvises.