Medisinsk

482 Per Thorsby foto Stian 13112017

Antidopingseminar for helsepersonell

 • Meld deg på antidopingseminar (våren 2022)

  Vårens antidopingseminar for medisinsk støttepersonell vil bli arrangert som et webinar. Mer informasjon om arrangementet og påmelding her.

  Hva: Antidopingseminar for medisinsk støttepersonell

  Når: 23.mai klokken 08.45 – 16.30

  Hvor: Digitalt, på Zoom

  Påmelding: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=39VPEY59L69N (frist 10.mai)

  Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idrettsfysioterapeut (FIFA). Norsk Manuellterapeutforening NMF har også satt krav til antidopingkurs for sine medlemmer.

  Målgruppe:

  • Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin og som ønsker å bli autorisert som idrettslege (NIMF). Kurset er godkjent av Den norske legeforening, med 10 poeng, valgfritt kurs til videre- og etterutdanning og spesialutdanning for allmennmedisin og med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning for fysikalsk medisin og rehabilitering.

  • Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som Idrettsfysioterapeut FIFA.

  • Manuellterapeuter som ønsker å bli autorisert i tråd med NMFs krav.

  • Andre leger, fysioterapeuter, trenere og støttepersonell som er tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker opplæring i antidopingarbeid.

  Kursets målsetting:

  Deltager skal etter kurset ha en generell kunnskap om antidopingrelaterte tema, og en forståelse for den rollen som medisinsk støtteapparat har som veileder og etikk- og verdiformidler i antidopingarbeidet.

  Kursets innhold:

  • Kunnskap om dopinglisten, helseskader ved misbruk, medisinsk fritak fra dopinglisten, NIFs dopingbestemmelser og kosttilskudd

  • Innføring i medisinsk støttepersonells roller og ansvar i forbindelse med antidopingarbeidet

  • Innføring i hvordan prøvetaking ved dopingkontroll gjennomføres

  Kursramme:

  Totalt 12 timer. Kurset består av en kombinasjon av teori, praksis og e-læring. Teori gjennomgås på kursdagen. E-læring gjennomføres på egenhånd og består av programmet «Ren utøver». Det finner du her: www.renutover.no

  Praksis er obligatorisk for leger og innebærer at de må observere en dopingkontroll.

  Kursbevis deles ut i etterkant av kursdagen forutsatt at deltager har deltatt hele dagen og gjennomført «Ren utøver» i forkant av kursdagen.

  Kursavgift: Kr. 1350,- (faktureres og betales i forkant av kurset)

  Spørsmål om kurset kan rettes til [email protected]