Medisinsk

482 Per Thorsby foto Stian 13112017

Antidopingseminar for helsepersonell

  • Meld deg på antidopingseminar

    Neste antidopingseminar for helsepersonell vil bli arrangert senhøsten 2022. Send epost til [email protected] ved interesse, og du vil få beskjed så fort endelig dato er bestemt.