Dopinglisten 2021

Her finner du WADAs dopingliste, gjeldende fra 1. januar 2021. Informasjon om de viktigste endringene på årets liste finner du under.

Dopinglisten er en offisiell internasjonal standard som en del av " World Anti-Doping Program".

Listen oppdateres årlig i etterkant av en omfattende høringsrunde iverksatt av WADA. Listen er gyldig fra 1.januar 2021.

Den offisielle ordlyden i dopinglisten skal ivaretas av WADA og publiseres på engelsk og fransk. Dersom det er konflikt mellom engelsk og fransk versjon skal den engelske versjonen ha forrang. Den norske oversettelsen er utført av Antidoping Norge.

Noen av begrepene som brukes i dopinglisten er definert nedenfor.

Forbudt i konkurranse

Dersom ikke noe annet er godkjent av WADA for en gitt idrett skal I konkurranse-perioden i prinsippet være fra rett før midnatt (kl 23.59) dagen før konkurransen utøver er påmeldt til og til slutten av konkurransen og en eventuell dopingkontroll.

Forbudt til enhver tid

Dette betyr at stoffet eller metoden er forbudt både i og utenfor konkurranse som definert i World Anti-Doping Code (WADC).

Spesifisert og ikke-spesifisert

Artikkel 4.2.2. i WADC: «Ved anvendelse av artikkel 10 skal alle forbudte stoffer være spesifiserte stoffer, med mindre noe annet er angitt i dopinglisten. Ingen forbudt metode skal være en spesifisert metode, med mindre den er spesielt identifisert som en spesifisert metode i dopinglisten.» I kommentaren til artikkelen står det at «spesifiserte stoffer og metoder som nevnt i Artikkel 4.2.2. skal ikke på noen måte bli ansett som mindre viktig eller mindre farlig enn andre dopingstoffer og metoder. Dette er kun stoffer og metoder som med større sannsynlighet kan ha kommet inn i kroppen eller brukt av en utøver for et annet formål enn å oppnå prestasjonsfremmende effekt i idrett.»

Misbruksstoffer

I henhold til Artikkel 4.2.3. i WADC er misbruksstoffer identifisert som misbruksstoffer i dopinglisten fordi de ofte blir misbrukt i samfunnet utenfor idrettssammenheng. Følgende stoffer er angitt som misbruksstoffer; kokain, diamorfin (heroin), metylendioksymetamfetamin (MDMA/ «ecstasy») og tetrahydrocannabinol (THC).

Generelt om dopinglisten

Les også: De viktigste endringene på dopinglisten 2021
Les også:Dopinglisten 2021 (engelsk versjon)
Les også:Overvåkingslisten 2021

I samsvar med artikkel 4.2.2 i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som spesifiserte stoffer unntatt stoffer i dopingklassene S1, S2, S4.3, S4.4, S6.a. Alle forbudte metoder i M1, M2 og M3 er ikke-spesifiserte metoder unntatt metoder i M2.2, som er spesifiserte metoder.

Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell klasse under.

Nærmere opplysninger om søknad om medisinsk fritak fra dopinglisten finnes her, eller under aktuell klasse.

I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse

Forbudte stoffer
S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase)
S1. Anabole stoffer (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel hypogonadisme.)
S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel anemi, hypogonadisme og veksthormonmangel)
S3. Beta-2 agonister (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel astma og andre luftveissykdommer.)
S4. Hormon- og metabolske modulatorer (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel brystkreft, diabetes, infertilitet (kvinner) og polycystisk ovariesyndrom (PCOS).
S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel hjertesvikt og hypertensjon (høyt blodtrykk).)

Forbudte metoder
M1. Manipulering av blod og blodkomponenter
M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon
M3. Gendoping


II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse
I tillegg til klassene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende klasser forbudt i konkurranse:

S6. Stimulerende stoffer (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel anafylaktisk sjokk, ADHD, forkjølelse og influensasymptomer)
S7. Narkotika (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel smerter, inkludert smerter fra muskel- og skjelettskader)
S8. Cannabinoider
S9. Glukokortikoider (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel allergi, anafylaktisk sjokk, astma og inflammatorisk tarmsykdom)

III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter
P1. Betablokkere (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel hjertesvikt og hypertensjon (høyt blodtrykk).)

OVERVÅKINGSLISTEN: WADA har en egen overvåkingsliste. Stoffene på denne listen er ikke på dopinglisten, men WADA ønsker å følge med på bruk av de angitte stoffene for å se om det kan utkrystallisere seg et mønster for misbruk innen idretten. Overvåkingslisten 2021.

Kriterier for dopinglisten

Det er WADA som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på Dopinglisten.

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffer eller metoder som har potensial til prestasjonsforbedring
  • Helserisiko for utøver
  • Brudd på idrettens anseelse