Dopinglisten 2024

Her finner du WADAs dopingliste, gjeldende fra 1. januar 2024. Informasjon om de viktigste endringene på årets liste finner du under.

OPPSUMMERT: HOVEDENDRINGER PÅ DOPINGLISTEN 2024

Dopinglisten er en offisiell internasjonal standard som en del av "World Anti-Doping Program".

Listen oppdateres årlig i etterkant av en omfattende høringsrunde iverksatt av WADA. Listen er gyldig fra 1.januar 2024.

Den offisielle ordlyden i dopinglisten skal ivaretas av WADA og publiseres på engelsk og fransk. Dersom det er konflikt mellom engelsk og fransk versjon skal den engelske versjonen ha forrang. Den norske oversettelsen er utført av Antidoping Norge.

Noen av begrepene som brukes i dopinglisten er definert nedenfor.

Forbudt i konkurranse

Dersom ikke noe annet er godkjent av WADA for en gitt idrett skal I konkurranse-perioden i prinsippet være fra rett før midnatt (kl 23.59) dagen før konkurransen utøver er påmeldt til, og til konkurransens slutt, inkludert en eventuell dopingkontroll.

Forbudt til enhver tid

Dette betyr at stoffet eller metoden er forbudt både i og utenfor konkurranse som definert i World Anti-Doping Code (WADC).

Spesifisert og ikke-spesifisert

Artikkel 4.2.2. i WADC sier følgende; «Ved anvendelse av artikkel 10 skal alle forbudte stoffer være spesifiserte stoffer, med mindre noe annet er angitt i dopinglisten. Ingen forbudt metode skal være en spesifisert metode, med mindre den er spesielt identifisert som en spesifisert metode i dopinglisten.» I kommentaren til artikkelen står det at «spesifiserte stoffer og metoder som nevnt i Artikkel 4.2.2. skal ikke på noen måte bli ansett som mindre viktig eller mindre farlig enn andre dopingstoffer og metoder. Dette er kun stoffer og metoder som med større sannsynlighet kan ha kommet inn i kroppen eller er brukt av en utøver for et annet formål enn å oppnå prestasjonsfremmende effekt i idrett.»

Misbruksstoffer

I henhold til Artikkel 4.2.3. i WADC er misbruksstoffer identifisert som misbruksstoffer i dopinglisten fordi de ofte blir misbrukt i samfunnet utenfor idretten. Følgende stoffer er angitt som misbruksstoffer; kokain, diamorfin (heroin), metylendioksymetamfetamin (MDMA/ «ecstasy») og tetrahydrocannabinol (THC).

Generelt om dopinglisten

Les også: De viktigste endringene på dopinglisten 2024
Les også:Dopinglisten 2024
Les også:Dopinglisten 2024 (engelsk versjon) hos WADA
Les også:Overvåkingslisten 2024

I samsvar med artikkel 4.2.2 i World Anti-Doping Code skal alle forbudte stoffer betraktes som spesifiserte stoffer unntatt stoffer i dopinggruppene S1, S2, S4.3, S4.4, S6.a. Alle forbudte metoder i M1, M2 og M3 er ikke-spesifiserte metoder unntatt metoder i M2.2, som er spesifiserte metoder.

Nærmere opplysninger om stoff, virkning og forbud finnes ved å klikke på aktuell gruppe under.

Nærmere opplysninger om søknad om medisinsk fritak fra dopinglisten finnes her, eller under aktuell gruppe.

I. Stoffer og metoder som er forbudt både i og utenfor konkurranse

Forbudte stoffer
S0. Ikke godkjente stoffer (stoffer i eksperimentell/klinisk utprøvende fase)
S1. Anabole stoffer (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel mannlig hypogonadisme.)
S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel anemi, mannlig hypogonadisme og veksthormonmangel)
S3. Beta-2 agonister (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel astma og andre luftveissykdommer.)
S4. Hormon- og metabolske modulatorer (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel brystkreft, diabetes, infertilitet (kvinner) og polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
S5. Diuretika og maskerende stoffer (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel hjertesvikt og hypertensjon (høyt blodtrykk)

Forbudte metoder
M1. Manipulering av blod og blodkomponenter
M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon
M3. Gendoping


II. Stoffer og metoder som er forbudt i konkurranse
I tillegg til gruppene S0-S5 og M1-M3 definert over, er også følgende grupper forbudt i konkurranse:

S6. Stimulerende stoffer (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel anafylaktisk sjokk, ADHD, forkjølelse og influensasymptomer)
S7. Narkotika (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel smerter, inkludert smerter fra muskel- og skjelettskader)
S8. Cannabinoider
S9. Glukokortikoider (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel allergi, anafylaktisk sjokk, astma og inflammatorisk tarmsykdom)

III. Stoffer som er forbudt innenfor enkelte idretter
P1. Betablokkere (Noen av disse stoffene kan forekomme i legemidler brukt for behandling av for eksempel hjertesvikt og hypertensjon (høyt blodtrykk)

OVERVÅKINGSLISTEN: WADA har en egen overvåkingsliste. Stoffene på denne listen er ikke på dopinglisten, men WADA ønsker å følge med på bruk av de angitte stoffene for å se om det kan utkrystallisere seg et mønster for misbruk innen idretten. Overvåkingslisten 2024.

Kriterier for dopinglisten

Det er WADA som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på dopinglisten.

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffet eller metoden har potensial til å være, eller er prestasjonsfremmende;
  • Bruk av stoffet eller metoden representerer en faktisk eller potensiell helserisiko for utøver;
  • Bruk av stoffet eller metoden er brudd på idrettens ånd (som definert i World Anti-Doping Code). "Stoffer eller metoder som maskerer effekt eller deteksjon av forbudte stoffer er også forbudt. I tillegg er stoffer som ikke er godkjent for human bruk også sannsynligvis forbudt"