S7. Narkotiske stoffer

Forbudt i konkurranse.

Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer.

Misbruksstoffer i denne delen: diamorfin (heroin)


Følgende narkotiske stoffer, inkludert deres optiske isomere (d- og l- formen hvor det er relevant), er forbudt:

 • buprenorfin
 • dekstromoramid
 • diamorfin (heroin)
 • fentanyl og dets derivater
 • hydromorfon
 • metadon
 • morfin
 • nikomorfin
 • oksykodon
 • oksymorfon
 • pentazocin
 • petidin
 • tramadol

Les mer

 • Medisinsk fritak, bruk og bivirkninger

  Medisinsk fritak
  Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling. Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå. jf. «Forskrift om medisinsk fritak §4.1».

  Les mer:Informasjon om medisinsk fritak

  Bruk og bivirkninger
  Medikamenter i denne klassen brukes som smertestillende stoffer ved moderate til sterke smerter, som for eksempel morfin. I tillegg har de en hostestillende effekt og kan således finnes i enkelte legemidler mot hoste, spesielt de man kjøper i utlandet. De fleste av virkestoffene har betydelige bivirkninger som høy avhengighetsrisiko og hemming av pusteevnen brukt i store doser.