S3. Beta-2 agonister

Forbudt i og utenfor konkurranse.

Alle selektive og ikke-selektive beta-2 agonister, inkludert alle optiske isomere former, er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • fenoterol
 • formoterol*
 • higenamin
 • indakaterol
 • olodaterol
 • prokaterol
 • reproterol
 • salbutamol**
 • salmeterol***
 • terbutalin
 • tretoquinol (trimetoquinol)
 • tulobuterol
 • vilanterol

Unntak:

* Inhalert formoterol - maksimalt 54 mikrogram per 24 timer

** Inhalert salbutamol - maksimalt 1600 mikrogram pr 24 timer fordelt på doser som til sammen ikke skal overskride 800 mikrogram i løpet av noen 12- timersperioder

*** Inhalert salmeterol - maksimalt 200 mikrogram per 24 timer

  Dersom utøver bruker lavere dosering enn grensene angitt ovenfor (ved inhalasjon), regnes det som lovlig bruk som ikke krever medisinsk fritak. En konsentrasjon av formoterol i urin større enn 40 nanogram pr. milliliter (ng/ml) eller salbutamol i en konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, anses ikke som terapeutisk bruk av stoffet. Dette vurderes som et mistenkelig analytisk resultat (”Adverse Analytical Finding”- AAF), med mindre utøver viser at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over ved å gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie.

  Ved bruk av annet utstyr enn vanlig inhalator til inhalasjon av beta2-agonister som f.eks. nebulisator/forstøverapparat, bør det søkes om medisinsk fritak. Nebulisator/forstøverapparat kan gi økt mengde tilført legemiddel til lungene, med en overdosering i forhold til de WADA godkjente maksimale døgndosene.

  • Medisinsk fritak

   Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling. Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå. jf. «Regler om medisinsk fritak».

   Les mer:Informasjon om medisinsk fritak