S4. Hormon- og metabolske modulatorer

Forbudt i og utenfor konkurranse.

1. Aromatasehemmere inkludert, men ikke begrenset til:

 • 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)
 • 2-androstenon (5 α-androst-2-en-17-0n (kjent som «Delta-2»))
 • 3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)
 • 3-androstenon (5α-androst-3-en-17-on)
 • 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo)
 • aminoglutetimid
 • anastrozol
 • androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion)
 • androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistane)
 • eksemestan
 • formestan
 • letrozol
 • testolakton

2. Selektive østrogenreseptormodulatorer (Selective Estrogen Receptor Modulators, SERMer) inkludert, men ikke begrenset til:

 • raloksifen
 • tamoksifen
 • toremifen

3. Andre antiøstrogene substanser inkludert, men ikke begrenset til:

 • cyklofenil
 • fulvestrant
 • klomifen

4. Stoffer som forhindrer aktivering av "activin receptor IIB (ActRIIB)" inkludert, men ikke begrenset til:

 • activin A-nøytralisende antistoffer
 • ActRIIB-konkurrenter, for eksempel «falske» activin-reseptorer («decoy activin receptors») (for eksempel ACE-031)
 • anti-ActRIIB-antistoffer (for eksempel bimagrumab)
 • myostatinhemmere:
  * myostatinnøytralisende antistoffer (for eksempel domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)
  * myostainbindende proteiner (for eksempel follistatin, myostatin propeptid)
  * stoffer som reduserer eller forhindrer nydannelse av myostatin

5. Metabolske modulatorer:

5.1 Aktivatorer av AMP-aktivert protein kinase (AMPK), for eksempel

 • AICAR
 • SR9009
 • peroksisom-proliferatoraktivert reseptor delta (PPARδ) -agonister, for eksempel 2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksy) eddiksyre (GW1516, GW501516)

5.2 Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger) og insulin- mimetika

5.3 Meldonium

5.4 Trimetazidin