S4. Hormon- og metabolske modulatorer

Forbudt til enhver tid (i og utenfor konkurranse).

De forbudte stoffene i gruppe S4.1 og S4.2 er spesifiserte stoffer. Stoffene i gruppe S4.3 og S4.4 er ikke-spesifiserte stoffer.

Følgende hormon- og metabolske modulatorer er forbudt:

S4.1. Aromatasehemmere

Inkludert, men ikke begrenset til:

 • 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)
 • 2-androstenon (5 α-androst-2-en-17-on)
 • 3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)
 • 3-androstenon (5α-androst-3-en-17-on)
 • 4-androsten-3,6,17-trion (6-OXO)
 • aminoglutetimid
 • anastrozol
 • androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatriendion)
 • androsta-3,5-dien-7,17-dion (arimistan)
 • eksemestan
 • formestan
 • letrozol
 • testolakton

S4.2. Antiøstrogene stoffer [Antiøstrogener og selektive østrogenreseptormodulatorer (Selective Estrogen Receptor Modulators, SERMer)]

  Inkludert, men ikke begrenset til:

  • bazedoksifen
  • cyklofenil
  • fulvestrant
  • klomifen
  • ospemifen
  • raloksifen
  • tamoksifen
  • toremifen

  S4.3. Stoffer som forhindrer aktivering av "aktivinreseptor IIB"

  Inkludert, men ikke begrenset til:

  • aktivin A-nøytraliserende antistoffer
  • ActRIIB-konkurrenter, for eksempel «falske» aktivin-reseptorer («decoy activin receptors») (for eksempel ACE-031)
  • anti-ActRIIB-antistoffer (for eksempel bimagrumab)
  • myostatinhemmere, for eksempel:
   * myostainbindende proteiner (for eksempel follistatin, myostatin propeptid)
   * myostatin- eller dets forløper -nøytraliserende antistoffer (for eksempel apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)
   * stoffer som reduserer eller forhindrer nydannelse av myostatin

  S4.4. Metabolske modulatorer

  S4.4.1. Stoffer som aktiverer AMP-aktivert proteinkinase (AMPK), for eksempel

  • AICAR
  • peroksisom-proliferatoraktivert reseptor delta (PPARδ) -agonister, for eksempel 2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksy) eddiksyre (GW1516, GW501516)
  • Rev-Erb-α-agonister, for eksempel SR9009 og SR9011

  S4.4.2. Insuliner (inkluderer også kort- og langtidsvirkende insulinanaloger) og insulinmimetika

  4.4.3. Meldonium

  4.4.4. Trimetazidin