S0. Ikke godkjente stoffer

Forbudt til enhver tid (i og utenfor konkurranse).

Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer.

Denne gruppen favner misbruk av stoffer som ikke inngår i noen av de andre gruppene i dopinglisten og som ikke er godkjent av legemiddelmyndigheter i noe land for markedsføring og salg til terapeutisk bruk på mennesker.

Dette inkluderer stoffer som er i en eksperimentell/utprøvende fase (preklinisk eller klinisk utprøvingsfase) som ledd i utvikling av nye legemidler, og stoffer som blir avregistrert som legemidler.

I tillegg gjelder dette ”designer”-legemidler (spesielt laget for bruk i dopingøyemed for å hindre deteksjon ved bruk) og legemidler som kun er godkjent til veterinærmedisinsk bruk. Alle slike stoffer er forbudt til enhver tid.

Denne gruppen omfatter mange ulike stoffer, inkludert, men ikke begrenset til, BPC-157, 2,4-dinitrofenol (DNP) og troponin-aktivatorer (for eksempel reldesemtiv og tirasemtiv).