S0. Ikke godkjente stoffer

Forbudt til enhver tid (i og utenfor konkurranse).

Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer.

Denne gruppen favner misbruk av stoffer som ikke inngår i noen av de andre gruppene i dopinglisten og som ikke er godkjent av legemiddelmyndigheter i noe land for markedsføring og salg til terapeutisk bruk på mennesker.

Dette inkluderer stoffer som er i en eksperimentell/utprøvende fase (preklinisk eller klinisk utprøvingsfase) som ledd i utvikling av nye legemidler, og stoffer som blir avregistrert som legemidler.

I tillegg gjelder dette ”designer”-legemidler (spesielt laget for bruk i dopingøyemed for å hindre deteksjon ved bruk) og legemidler som kun er godkjent til veterinærmedisinsk bruk.

Denne gruppen omfatter mange ulike stoffer, inkludert, men ikke begrenset til, BPC-157.