S9. Glukokortikoider

Forbudt i konkurranse.

NB: I denne stoffgruppen er det viktige endringer fra 1.1.2022. Les mer her

Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer.

Alle glukokortikoider er forbudt i konkurranse når de administreres ved enhver injeksjonsmåte, oral (inkludert oromucosal (for eksempel bukkal, gingival, sublingual)) eller rektal administrasjonsvei.

Inkludert, men ikke begrenset til:

 • beklometason
 • betametason
 • budesonid
 • ciklesonid
 • deflazacort
 • deksametason
 • flunisolid
 • flukortolon
 • flutikason
 • hydrokortison
 • kortison
 • metylprednisolon
 • mometason
 • prednisolon
 • prednison
 • triamcinolonacetonid

Andre administrasjonsveier (inkludert inhalasjon og topikale veier (dermal*, intranasal**, oftalmologisk***, perianal****, otisk***** og dental intrakanal******) er ikke forbudt dersom legemidlet brukes i tråd med produsentens anbefalte doseringer og terapeutiske indikasjoner.

* på hud

** i nese

*** på øyet

**** rundt endetarmsåpningen

***** i øret

****** i tannkanalen

Les mer:Glucocorticoids and TUEs

Les mer: Medisinsk fritak for steroidinjeksjoner


Medisinsk fritak