S5. Diuretika (vanndrivende stoffer) og maskerende stoffer

Forbudt til enhver tid (i og utenfor konkurranse).

Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer.

Alle diuretika og maskerende stoffer, inkludert alle optiske isomere, for eksempel d- og l- isomere former der hvor det er relevant, er forbudt.

Inkludert, men ikke begrenset til:

 • Diuretika som for eksempel:
  • acetazolamid
  • amilorid
  • bumetanid
  • etakrynsyre
  • furosemid
  • indapamid
  • kanrenon
  • klortalidon
  • metolazon
  • spironolakton
  • tiazider (for eksempel bendroflumetiazid, klortiazid og hydroklortiazid)
  • torasemid
  • triamteren
 • vaptaner (for eksempel konivaptan, mozavaptan og tolvaptan)
 • plasmavolumutvidere ved intravenøs administrering, for eksempel albumin, dekstran, hydroksyetylstivelse og mannitol
 • desmopressin
 • probenecid

og andre stoffer med tilsvarende kjemisk struktur eller biologisk(e) effekt(er).

Unntak

 • Drospirenon, pamabrom, samt topikal* oftalmologisk** administrering av karboanhydrasehemmere (for eksempel dorzolamid og brinzolamid) er ikke forbudt.

*På overflaten
**I øyet

 • Lokal administrering (bruk) av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling er ikke forbudt.

Bemerkning

Funn av enhver mengde av et stoff med en angitt terskelverdi i urin (formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) i en prøve tatt fra utøver henholdsvis i eller utenfor konkurranse (ettersom hvilke regler gjelder for det aktuelle stoffet), sammen med et diuretikum eller maskerende stoff, vil bli vurdert som et mistenkelig analytisk funn (Adverse Analytical Finding; AAF) (bortsett fra ved topikal oftalmologisk administrering av karboanhydrasehemmer eller lokal administrering av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling), hvis ikke utøver har et godkjent medisinsk fritak for dette stoffet, sammen med godkjent fritak for terapeutisk bruk av diuretikumet eller det maskerende stoffet.

Les mer

 • Medisinsk fritak, bruk og bivirkninger

  Medisinsk fritak
  Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling. Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå. jf. «Forskrift om medisinsk fritak §4.1».

  Les mer:Informasjon om medisinsk fritak

  Bruk og bivirkninger
  Dette er stoffer som potensielt kan hemme utskillelsen av forbudte stoffer eller øke urinproduksjonen slik at konsentrasjonen av forbudte stoffer i urinen fortynnes for derved å skjule nærvær av disse stoffene i en dopingprøve, eller som kan endre hematologiske parametere. Stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranser.

  Bruk i og utenfor konkurranse av enhver mengde av et stoff med grenseverdi i urin (f. eks. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) kombinert med et diuretikum eller annet maskeringsmiddel krever fritakssøknad. Det kreves innvilget fritak både for stoffet med grenseverdi og for bruk av diuretikum/maskeringsmiddel.

  Dette gjelder selv om stoffet med grenseverdi i urin ligger under aksepterte grenseverdier.