S5. Diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler

Forbudt til enhver tid (i og utenfor konkurranse).

Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer.

Følgende diuretika og maskeringsmidler er forbudt.

Inkludert, men ikke begrenset til:

 • acetazolamid
 • amilorid
 • bumetanid
 • etakrynsyre
 • furosemid
 • indapamid
 • kanrenon
 • klortalidon
 • metolazon
 • spironolakton
 • tiazider (f.eks. bendroflumetiazid, klortiazid, hydroklortiazid)
 • triamteren
 • vaptaner (f. eks. tolvaptan)
 • desmopressin
 • probenecid
 • plasmavolumutvidere (for eksempel intravenøs administrering av albumin, dekstran, hydroksyetylstivelse og mannitol)


og andre stoffer med tilsvarende kjemisk struktur eller biologisk(e) effekt(er).

Unntak:
Drospirenon, pamabrom, samt topikal* oftalmologisk** administrering av karboanhydrasehemmere (dorzolamid og brinzolamid) er ikke forbudt.

*På overflaten **I øyet

Lokal administrering (bruk) av felypressin i forbindelse med lokalanestesi ved tannbehandling er ikke forbudt.

Bruk av et stoff (i og utenfor konkurranse) som har en angitt grenseverdi i urin (for eksempel formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) sammen med et diuretikum (vanndrivende middel) eller maskeringsmiddel, vil bli vurdert som et mistenkelig analytisk funn (Adverse Analytical Finding; AAF), hvis ikke utøver har et godkjent medisinsk fritak for dette stoffet, sammen med godkjent fritak for terapeutisk bruk av diuretikum/maskeringsmiddel.

Les mer

 • Medisinsk fritak, bruk og bivirkninger

  Medisinsk fritak
  Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling. Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå. jf. «Forskrift om medisinsk fritak §4.1».

  Les mer:Informasjon om medisinsk fritak

  Bruk og bivirkninger
  Dette er stoffer som potensielt kan hemme utskillelsen av forbudte stoffer eller øke urinproduksjonen slik at konsentrasjonen av forbudte stoffer i urinen fortynnes for derved å skjule nærvær av disse stoffene i en dopingprøve, eller som kan endre hematologiske parametere. Stoffene er forbudt både i og utenfor konkurranser.

  Bruk i og utenfor konkurranse av enhver mengde av et stoff med grenseverdi i urin (f. eks. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin og pseudoefedrin) kombinert med et diuretikum eller annet maskeringsmiddel krever fritakssøknad. Det kreves innvilget fritak både for stoffet med grenseverdi og for bruk av diuretikum/maskeringsmiddel.

  Dette gjelder selv om stoffet med grenseverdi i urin ligger under aksepterte grenseverdier.