S6. Stimulerende stoffer

Forbudt i konkurranse.

Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer bortsett fra stoffene i gruppe S6.A, som er ikke-spesifiserte stoffer.

Misbruksstoffer i denne gruppen: Kokain og metylendioksymetamfetamin (MDMA/ «ecstasy»)

Alle stimulerende stoffer, inkludert alle deres optiske isomere, for eksempel d- og l-isomere former hvor det er relevant, er forbudt i konkurranse.

De stimulerende stoffene inkluderer:


a. Ikke-spesifiserte stimulerende stoffer

 • adrafinil
 • amfepramon
 • amfetamin
 • amfetaminil
 • amifenazol
 • benfluoreks
 • benzylpiperazin
 • bromantan
 • fendimetrazin
 • fenetyllin
 • fenfluramin
 • fenkamin
 • fenproporeks
 • fentermin
 • fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
 • furfenoreks
 • klobensoreks
 • kokain
 • kropropamid
 • krotetamid
 • lisdeksamfetamin
 • mefenoreks
 • mefentermin
 • mesokarb
 • metamfetamin (d-)
 • p-metylamfetamin
 • modafinil
 • norfenfluramin
 • prenylamin
 • prolintan

Et stimulerende stoff som ikke er uttrykkelig oppført i denne delen, er et spesifisert stoff.

b. Spesifiserte stimulerende stoffer

Inkludert, men ikke begrenset til:

 • 3-metylheksan-2-amin (1,2-dimetylpentylamin)
 • 4-fluorometylfenidat
 • 4-metylheksan-2-amin (metylheksanamin, 1,3-dimetylamylamin, 1,3-DMAA)
 • 4-metylpentan-2-amin (1,3-dimetylbutylamin)
 • 5-metylheksan-2-amin (1,4-dimetylpentylamin, 1,4-dimetylamylamin, 1,4-DMAA)
 • adrenalin (epinefrin)*
 • bensfetamin
 • dimetamfetamin (dimetylamfetamin)
 • efedrin**
 • etamivan
 • etilamfetamin
 • etilefrin
 • etylfenidat
 • famprofazon
 • fenbutrazat
 • fenetylamin og dets derivater
 • fenkamfamin
 • fenmetrazin
 • fenprometamin
 • heptaminol
 • hydrafinil (fluorenol)
 • hydroksyamfetamin (parahydroksyamfetamin)
 • isomethepten
 • katin***
 • katinon og dets analoger (for eksempel mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon)
 • levmetamfetamin
 • meklofenoksat
 • metylefedrin**
 • metylendioksymetamfetamin (MDMA, "ecstasy")
 • metylfenidat
 • metylnaftidat ((±)-metyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)-acetat)
 • niketamid
 • norfenefrin
 • oksilofrin (metylsynefrin)
 • oktodrin (1,5-dimetylheksylamin)
 • oktopamin
 • pemolin
 • pentetrazol
 • propylheksedrin
 • pseudoefedrin****
 • selegilin
 • sibutramin
 • solriamfetol
 • stryknin
 • tenamfetamin (metylendioksyamfetamin)
 • tuaminoheptan

og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er).

Unntak

 • Klonidin er ikke forbudt
 • Imidazolinderivater for dermatologisk (på hud), nasal (i nesen), oftalmologisk (på øynene) eller otisk (i øret) bruk er ikke forbudt (for eksempel brimonidin, klonazolin, fenoksazolin, indanazolin, nafazolin, oksymetazolin, tetryzolin og xylometazolin)
 • De stimulerende stoffene som inngår på overvåkingslisten for 2023**** er ikke forbudt

* Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (f. eks. i nesen eller i øynene) er ikke forbudt.
** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter.
*** Katin (d-norpseudoefedrin) og dets l-isomer er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter
**** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per milliliter.
***** Stimulerende stoffer på overvåkingslisten 2023: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradrol og synefrin.

Les mer

 • Medisinsk fritak, bruk og bivirkninger

  Medisinsk fritak
  Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling. Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå. jf. «Forskrift om medisinsk fritak §4.1».

  Les mer:Informasjon om medisinsk fritak 

  Bruk og bivirkninger
  Sentralstimulerende midler påvirker sentralnervesystemet og kan redusere tretthetsfølelsen, øke det generelle aktivitetsnivået, føre til nedsatt vurderingsevne og øke risikoen for å ta sjanser. I større doser kan amfetamin og tilsvarende stoffer føre til økt blodtrykk, økt kroppstemperatur, økt risiko for uregelmessig hjerteaksjon, hjerneslag og plutselig død i forbindelse med utmattende fysisk aktivitet.

  Tilsvarende virkninger finnes, men noe mindre uttalt for en gruppe sentralstimulerende midler som anvendes som legemidler,for eksempel efedrin. Disse kan finnes i lave doser i legemidler mot forkjølelse og astma/allergi. I utlandet kan slike legemidler ofte kjøpes uten resept og utenfor apotek, og det er derfor svært viktig at man er aktpågivende når man kjøper slike midler i utlandet og sjekker dopinglisten nøye.