S6. Stimulerende stoffer

Forbudt i konkurranse.

Alle forbudte stoffer i denne gruppen er spesifiserte stoffer bortsett fra stoffene i gruppe S6.A, som er ikke-spesifiserte stoffer.

Misbruksstoffer i denne gruppen: Kokain og metylendioksymetamfetamin (MDMA/ «ecstasy»)

Alle stimulerende stoffer, inkludert alle deres optiske isomere, for eksempel d- og l-isomere former hvor det er relevant, er forbudt i konkurranse.

De stimulerende stoffene inkluderer:

S6 A. Ikke-spesifiserte stimulerende stoffer

 • adrafinil
 • amfepramon
 • amfetamin
 • amfetaminil
 • amifenazol
 • benfluoreks
 • benzylpiperazin
 • bromantan
 • fendimetrazin
 • fenetyllin
 • fenfluramin
 • fenkamin
 • fenproporeks
 • fentermin
 • fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedon)]
 • furfenoreks
 • klobensoreks
 • kokain
 • kropropamid
 • krotetamid
 • lisdeksamfetamin
 • mefenoreks
 • mefentermin
 • mesokarb
 • metamfetamin (d-)
 • p-metylamfetamin
 • modafinil
 • norfenfluramin
 • prenylamin
 • prolintan

Et stimulerende stoff som ikke er uttrykkelig oppført i denne delen, er et spesifisert stoff.

S6 B. Spesifiserte stimulerende stoffer

Inkludert, men ikke begrenset til:

 • 2-fenylpropan-1-amin (β-metylfenyletylamin, BMPEA)
 • 3-metylheksan-2-amin (1,2-dimetylpentylamin)
 • 4-fluorometylfenidat
 • 4-metylheksan-2-amin (1,3-dimetylamylamin, 1,3 DMAA metylheksanamin)
 • 4-metylpentan-2-amin (1,3-dimetylbutylamin)
 • 5-metylheksan-2-amin (1,4-dimetylamylamin, 1,4-dimetylpentylamin, 1,4-DMAA)
 • adrenalin (epinefrin)*
 • bensfetamin
 • dimetamfetamin (dimetylamfetamin)
 • efedrin**
 • etamivan
 • etilamfetamin
 • etilefrin
 • etylfenidat
 • famprofazon
 • fenbutrazat
 • fenetylamin og dets derivater
 • fenkamfamin
 • fenmetrazin
 • fenprometamin
 • heptaminol
 • hydrafinil (fluorenol)
 • hydroksyamfetamin (parahydroksyamfetamin)
 • isomethepten
 • katin***
 • katinon og dets analoger (for eksempel mefedron, metedron, α-pyrolidinovalerofenon)
 • levmetamfetamin
 • meklofenoksat
 • metylefedrin**
 • metylendioksymetamfetamin (MDMA/«ecstasy»)
 • metylfenidat
 • metylnaftidat ((±)-metyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)-acetat)
 • niketamid
 • norfenefrin
 • oksilofrin (metylsynefrin)
 • oktodrin (1,5-dimetylheksylamin)
 • oktopamin
 • pemolin
 • pentetrazol
 • propylheksedrin
 • pseudoefedrin****
 • selegilin
 • sibutramin
 • solriamfetol
 • stryknin
 • tenamfetamin (metylendioksyamfetamin)
 • tuaminoheptan

  og andre stoffer med liknende kjemisk struktur eller liknende biologisk(e) effekt(er).

  Unntak

  • Klonidin er ikke forbudt
  • Imidazolinderivater for dermatologisk (på hud), nasal (i nesen), oftalmologisk (på øynene) eller otisk (i øret) bruk er ikke forbudt (for eksempel brimonidin, klonazolin, fenoksazolin, indanazolin, nafazolin, oksymetazolin, tetryzolin, tramazolin og xylometazolin)
  • De stimulerende stoffene som inngår på overvåkingslisten for 2024**** er ikke forbudt

  * Adrenalin (epinefrin) til bruk ved lokalanestesi eller ved lokal administrering (for eksempel i nesen eller i øynene) er ikke forbudt.
  ** Både efedrin og metylefedrin er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 10 mikrogram per milliliter.
  *** Katin (d-norpseudoefedrin) og dets l-isomer er forbudt når urinkonsentrasjonen er høyere enn 5 mikrogram per milliliter
  **** Pseudoefedrin er forbudt når dets konsentrasjon i urin er høyere enn 150 mikrogram per milliliter.
  ***** Stimulerende stoffer på overvåkingslisten 2024: bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, koffein, nikotin, pipradrol og synefrin.

  Les mer

  • Medisinsk fritak, bruk og bivirkninger

   Medisinsk fritak
   Utøvere må søke om medisinsk fritak for bruk av stoffer i denne gruppen som ledd i medisinsk behandling. Tidspunkt for søknad avhenger av utøvers nivå. jf. «Forskrift om medisinsk fritak §4.1».

   Les mer:Informasjon om medisinsk fritak 

   Bruk og bivirkninger
   Sentralstimulerende midler påvirker sentralnervesystemet og kan redusere tretthetsfølelsen, øke det generelle aktivitetsnivået, føre til nedsatt vurderingsevne og øke risikoen for å ta sjanser. I større doser kan amfetamin og tilsvarende stoffer føre til økt blodtrykk, økt kroppstemperatur, økt risiko for uregelmessig hjerteaksjon, hjerneslag og plutselig død i forbindelse med utmattende fysisk aktivitet.

   Tilsvarende virkninger finnes, men noe mindre uttalt for en gruppe sentralstimulerende midler som anvendes som legemidler,for eksempel efedrin. Disse kan finnes i lave doser i legemidler mot forkjølelse og astma/allergi. I utlandet kan slike legemidler ofte kjøpes uten resept og utenfor apotek, og det er derfor svært viktig at man er aktpågivende når man kjøper slike midler i utlandet og sjekker dopinglisten nøye.