M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon

Forbudt i og utenfor konkurranse.

1. Å manipulere, eller forsøk på å manipulere, prøver innhentet under dopingkontroll i den hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse er forbudt. Eksempler på forbudte metoder inkluderer, men er ikke begrenset til; å fjerne eller bytte prøver eller annen endring av prøven (for eksempel ved tilsetting av proteaser).

2. Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser.