M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon

Forbudt til enhver tid (i og utenfor konkurranse).

Alle forbudte metoder i denne gruppen er ikke-spesifiserte metoder unntatt metoder i M2.2, som er spesifiserte metoder.

M2.1. Å manipulere, eller forsøk på å manipulere, prøver innhentet under dopingkontroll i den hensikt å endre integriteten og gyldigheten av disse, er forbudt. Eksempler på forbudte metoder inkluderer, men er ikke begrenset til; å fjerne eller bytte prøver eller annen endring av prøven (for eksempel ved tilsetting av proteaser).

M2.2. Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12-timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser.