M1. Manipulering av blod og blodkomponenter

Forbudt til enhver tid (i og utenfor konkurranse).

Alle forbudte metoder i denne gruppen er ikke-spesifiserte metoder.

M1.1. Administrering eller gjeninnføring av enhver mengde av autologt (eget), allogent (homologt, fra samme art) eller heterologt (fra andre arter) blod, eller av røde blodcelleprodukter av enhver opprinnelse inn i sirkulasjonssystemet (blodbanen) unntatt donasjon av plasma eller plasmakomponenter fra utøver ved plasmaferese utført ved en offentlig godkjent blodbank eller klinikk for dette formålet.

M1.2.
Kunstig stimulering av opptak, transport eller levering av oksygen til kroppens vev, inkludert, men ikke begrenset til:

  • perfluoroforbindelser
  • efaproxiral (RSR13)
  • vokselotor
  • modifiserte hemoglobinprodukter (for eksempel hemoglobinbaserte blodsubstitutter og mikroenkapsulerte hemoglobinprodukter), unntatt tilførsel av molekylært oksygen til inhalasjon

M1.3. Enhver form for intravaskulær (i blodbanen) manipulering av blod eller blodkomponenter/-bestanddeler ved hjelp av fysiske eller kjemiske metoder.

Les mer

  • Bruk og bivirkninger

    Med bloddoping menes tilførsel av blod, røde blodlegemer og/eller relaterte blodprodukter eller annen farmakologisk, kjemisk eller fysisk manipulasjon, f.eks. bruk av kunstige oksygentransportører eller plasmavolumutvidere. Bloddoping kan skje med blodprodukter tappet fra en annen person (homologe blodprodukter) eller fra samme person (autologe blodprodukter).

    I det siste tilfellet er blod tappet fra samme utøver uker eller måneder tidligere. Bloddoping ved hjelp av blodtransfusjoner (blodoverføringer) kan gi risiko for bivirkninger som f.eks. allergiske reaksjoner, nyreskade, feber, gulsott, overføring av smittsomme sykdommer (f.eks. hepatitt, HIV/AIDS) og overbelastning av sirkulasjonen.