Rusmidler på dopinglista

Kan bruk av cannabis, kokain og ecstasy gi utestengelse fra idretten?

I Stock 691978916

Noen av de stoffene som vi til daglig kaller rusmidler, blir definert som misbruksstoffer på dopinglisten: Kokain, ecstasy, heroin og THC (det viktigste virkestoffet i cannabis). For disse stoffene gjelder egne regler for lengde på utelukkelse etter en positiv prøve.

Tidligere fikk mange utøvere to års utelukkelse for slike stoffer, men fra 2021 gjelder følgende:

  • Beviselig tatt utenfor konkurranse og ikke for å fremme prestasjon: Kan bli redusert til tre måneder.
  • Utøver gjennomfører også et behandlingsprogram: Kan bli redusert til en måned.

Misbruksstoffene er bare forbudt i konkurranse

En del av stoffgruppene på dopinglisten er bare forbudt i konkurranse: Stimulerende stoffer (S6), narkotiske stoffer (S7)cannabinoider (S8) og glukokortikoider (S9). Dette gjelder altså langt flere enn de nevnte misbruksstoffene.

«Forbudt i konkurranse» vil si at stoffet ikke skal kunne spores i kroppen i en konkurranse. Konkurranseperioden regnes fra klokka 23.59 kvelden før og til konkurransen – og eventuelt dopingkontrollen – er avsluttet.

Hvor lenge kan misbruksstoffer spores i kroppen?

Det korte svaret er at det varierer. Det kan komme an på stoffet, dosen, hvor ofte du bruker det, kroppsvekt, din totale metabolisme, leverfunksjon, generell helse og om du bruker legemidler. Noen stoffer, blant annet fra cannabis, lagres i fett - og hvis man bruker det jevnlig kan det ta uker eller måneder før stoffet er helt ute av kroppen.

Cannabidiol (CBD) er ikke forbudt, men..

Alle naturlige og syntetiske cannabinoider er forbudt, med unntak for stoffet cannabidiol (CBD). Vær oppmerksom på at CBD-oljer eller -ekstrakter gjerne inneholder en blanding av cannabinoider, og ikke bare CBD. Det kan derfor finnes forbudte stoffer i noe som markedsføres som et rent CBD-produkt.

Dopinglisten oppdateres årlig

Flere stoffer er oppe til vurdering og kan bli kalt misbruksstoffer i framtiden – med mulighet for redusert utelukkelse. Alkohol stod tidligere på dopinglisten, men ble fjernet fra 2018. Enkelte internasjonale særforbund har likevel restriksjoner mot alkohol.