Rent Særforbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

IMG 360559
Norges Bokseforbund er et av flere sertifiserte forbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge bistår forbundet i prosessen med utvikling av en egen handlingsplan for det forebyggende arbeidet. Planen skal bygge på idrettens egenart, ved at det gjøres en vurdering av risikofaktorer for doping i den enkelte idrett og det defineres klare innsatsområder og mål for forbundets forebyggende antidopingarbeid. Antidoping Norge vil bistå i diskusjonen rundt hvilke konkrete tiltak forbundet kan ha i egen handlingsplan for å adressere de definerte utfordringene.

Høsten 2017 ble det innført en ny sertifiseringsordning som innebærer at alle forbund, også de som tidligere har hatt Rent Særforbund-avtale, må vurderes opp mot de nye kriteriene.

Oversikten over kriteriene finner du som PDF her

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Anne Margrethe Hausken Nordberg.

 • Sertifiserte særforbund (52)

  Norges Ake- Bob- og Skeletonforbund

  Norges Badmintonforbund

  Norges Bandyforbund

  Norges Basketballforbund

  Norges Bedriftsidrettsforbund

  Norges Biljardforbund

  Norges Bokseforbund

  Norges Bordtennisforbund

  Norges Bowlingforbund

  Norges Brettforbund

  Norges Bryteforbund

  Norges Bueskytterforbund

  Norges Castingforbund

  Norges Cricketforbund

  Norges Curlingforbund

  Norges Cykleforbund

  Norges Danseforbund

  Norges Dykkeforbund

  Norges Fekteforbund

  Norges Fleridrettsforbund

  Norges Fotballforbund

  Norges Friidrettsforbund

  Norges Functional Fitnessforbund

  Norges Golfforbund

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund

  Norges Hundekjørerforbund

  Norges Håndballforbund

  Norges Ishockeyforbund

  Norges Judoforbund

  Norges Kampsportforbund

  Norges Kickboxingforbund

  Norges Klatreforbund

  Norges Luftsportforbund

  Norges Motorsportforbund

  Norges Orienteringsforbund

  Norges Roforbund

  Norges Rugbyforbund

  Norges Rytterforbund

  Norges Seilforbund

  Norges Skiforbund

  Norges Skiskytterforbund

  Norges Skytterforbund

  Norges Skøyteforbund

  Norges Softball- og baseballforbund

  Norges Squashforbund

  Norges Studentidrettsforbund

  Norges Styrkeløftforbund

  Norges Svømmeforbund

  Norges Triatlonforbund

  Norges Vektløfterforbund

  Norges Volleyballforbund

  Norges Vannski- og Wakeboard Forbund
 • Veien mot å bli et Rent Særforbund
  • Styrevedtak
  • Innledende møte
  • Forbundet definerer målgrupper/innsatsområder
  • Arbeidsmøte ADNO og SF: Utvikling av handlingsplan
  • Utviklingsfase (om ønskelig i tett dialog med ADNO)
  • Plan forankres i eget forbund
  • Sertifisering
  • Årlig statusmøte ADNO og SF
  • Resertifisering hvert andre år