Rent Særforbund

Antidoping Norge tror at vårt forebyggende arbeid blir bedre ved at særforbundene selv tar eierskap til antidopingarbeidet. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

Thomas
Norges Amerikanske Idretters Forbund er ett av de nyeste medlemmene i Rent Særforbund

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid på agendaen. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise holdninger mot doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge bistår særforbundet i utvikling av handlingsplan for forebyggende arbeid og beredskapsplan for håndtering av brudd på dopingbestemmelsene.

Først vurderes risikofaktorer for brudd på dopingbestemmelsene i hver av særforbundets grener. Deretter defineres målgrupper og innsatsområder. Handlingsplanen består av forebyggende tiltak innenfor hver av disse.

Oversikten over kriteriene finner du som PDF her

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på [email protected].

 • Sertifiserte særforbund (55)

  Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

  Norges Amerikanske Idretters Forbund

  Norges Badmintonforbund

  Norges Bandyforbund

  Norges Basketballforbund

  Norges Bedriftsidrettsforbund

  Norges Biljardforbund

  Norges Bokseforbund

  Norges Bordtennisforbund

  Norges Bowlingforbund

  Norges Brettforbund

  Norges Bryteforbund

  Norges Bueskytterforbund

  Norges Castingforbund

  Norges Cricketforbund

  Norges Curlingforbund

  Norges Cykleforbund

  Norges Danseforbund

  Norges Dykkeforbund

  Norges Fekteforbund

  Norges Fleridrettsforbund

  Norges Fotballforbund

  Norges Friidrettsforbund

  Norges Functional Fitnessforbund

  Norges Golfforbund

  Norges Gymnastikk- og Turnforbund

  Norges Hundekjørerforbund

  Norges Håndballforbund

  Norges Ishockeyforbund

  Norges Judoforbund

  Norges Kampsportforbund

  Norges Kickboxingforbund

  Norges Klatreforbund

  Norges Luftsportforbund

  Norges Motorsportforbund

  Norges Orienteringsforbund

  Norges Padleforbund

  Norges Roforbund

  Norges Rugbyforbund

  Norges Rytterforbund

  Norges Seilforbund

  Norges Skiforbund

  Norges Skiskytterforbund

  Norges Skytterforbund

  Norges Skøyteforbund

  Norges Softball- og baseballforbund

  Norges Squashforbund

  Norges Studentidrettsforbund

  Norges Styrkeløftforbund

  Norges Svømmeforbund

  Norges Tennisforbund

  Norges Triatlonforbund

  Norges Vektløfterforbund

  Norges Volleyballforbund

  Norges Vannski- og Wakeboard Forbund
 • Veien til å bli et Rent Særforbund
  • Styrevedtak om å bli Rent Særforbund
  • Innledende møte ADNO og særforbund
  • Vurdere risikofaktorer for brudd på dopingbestemmelsene
  • Definere målgrupper og innsatsområder
  • Utvikle handlingsplan og beredskapsplan
  • Forankre planer i eget særforbund
  • Sertifisering
  • Årlig statusmøte ADNO og særforbund
  • Resertifisering hvert tredje år