Rent Særforbund

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Vi har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

IMG 360559
Norges Bokseforbund er et av flere sertifiserte forbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge bistår forbundet i prosessen med utvikling av en egen handlingsplan for det forebyggende arbeidet. Planen skal bygge på idrettens egenart, ved at det gjøres en vurdering av risikofaktorer for doping i den enkelte idrett, at det defineres klare innsatsområder og mål for forbundets forebyggende antidopingarbeid. Antidoping Norge vil bistå i diskusjonen rundt hvilke konkrete tiltak forbundet kan ha i egen handlingsplan for å adressere de definerte utfordringene.

Høsten 2017 ble det innført en ny sertifiseringsordning som innebærer at alle forbund, også de som tidligere har hatt Rent Særforbund-avtale, må vurderes opp mot de nye kriteriene.

Oversikten over kriteriene finner du her

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Linda Olsen.

 • Sertifiserte særforbund

  Norges Ake- Bob- og Skeletonforbund
  Norges Badmintonforbund
  Norges Bandyforbund
  Norges Basketballforbund
  Norges Bedriftsidrettsforbund
  Norges Biljardforbund
  Norges Bokseforbund
  Norges Bordtennisforbund
  Norges Bowlingforbund
  Norges Bryteforbund
  Norges Bueskytterforbund
  Norges Curlingforbund
  Norges Cykleforbund
  Norges Danseforbund
  Norges Dykkeforbund
  Norges Fekteforbund
  Norges Fleridrettsforbund
  Norges Fotballforbund
  Norges Friidrettsforbund
  Norges Golfforbund
  Norges Hundekjørerforbund
  Norges Håndballforbund
  Norges Ishockeyforbund
  Norges Judoforbund
  Norges Kampsportforbund
  Norges Kickboxingforbund
  Norges Klatreforbund
  Norges Luftsportforbund
  Norges Motorsportforbund
  Norges Orienteringsforbund
  Norges Roforbund
  Norges Rugbyforbund
  Norges Rytterforbund
  Norges Seilforbund
  Norges Skiforbund
  Norges Skiskytterforbund
  Norges Skøyteforbund
  Norges Softball- og baseballforbund
  Norges Squashforbund
  Norges Studentidrettsforbund
  Norges Styrkeløftforbund
  Norges Svømmeforbund
  Norges Triatlonforbund
  Norges Vektløfterforbund
  Norges Volleyballforbund

 • Veien mot å bli et Rent Særforbund
  • Styrevedtak
  • Innledende møte
  • Forbundet definerer målgrupper/innsatsområder
  • Arbeidsmøte ADNO+SF: utvikling av handlingsplan
  • Utviklingsfase (om ønskelig i tett dialog med ADNO)
  • Plan forankres i eget forbund
  • Sertifisering
  • Årlig revidering