Ansvar ved kontroll for internasjonale særforbund

Ansvarsforhold ved dopingkontroll for internasjonale særforbund.

Ved kontroller initiert av et internasjonalt særforbund, gjelder det internasjonale særforbunds regelverk, og kontrollene skal være i henhold til krav i World Anti-Doping Code (WADC). Det internasjonale regelverket kommer til anvendelse ved uttak av utøvere til dopingkontroll, og ved videre oppfølging av positive prøver.

Antidoping Norge har ansvaret for alle dopingkontroller i den organiserte idretten i Norge. Antidoping Norge vil i de tilfeller kontroller er initiert av internasjonale særforbund eller er obligatorisk i henhold til internasjonale særforbunds regelverk, samarbeide med særforbund/arrangør om gjennomføring av forberedelser/planlegging og utførelse av kontroller.

For å klargjøre hvilken arbeids- og ansvarsfordeling som gjelder ved dopingkontroller ved internasjonale konkurranser i Norge, vil følgende retningsgivende regler gjelde inntil videre:

 • Antidoping Norges ansvar
  1. Antidoping Norge skal bidra med dopingkontrollører og utstyr til kontrollen.
  2. Antidoping Norges dopingkontrollskjema skal være utarbeidet på engelsk.
  3. Analysene skal foregå ved det WADA-akkrediterte dopinglaboratoriet på Oslo universitetssykehus, Aker, ved Norges laboratorium for dopinganalyse.
  4. Analysesvar sendes direkte til det aktuelle internasjonale særforbundet.
 • Særforbund/arrangørs ansvar
  1. I de tilfeller kontroller er initiert av et internasjonalt særforbund eller er obligatorisk i henhold til det internasjonale særforbunds regler, skal særforbund/arrangør sende søknad til Antidoping Norge om bistand i god tid før arrangementet. Antall prøver og kravene i henhold til det internasjonale særforbundets reglement skal oppgis.
  2. Særforbundet skal sørge for at gjeldende regler vedrørende dopingkontroll, vedtatt i det internasjonale særforbund foreligger. Dersom egne dopingkontrollskjema skal benyttes under arrangementet skal disse oversendes Antidoping Norge. Regelverk og skjema skal foreligge minimum 14 dager før arrangementet.
  3. Særforbundet/arrangør skal sørge for tilstrekkelig fasiliteter for gjennomføring av dopingkontroll i henhold til det internasjonale særforbunds reglement eller Antidoping Norges krav til dopingkontrollokaler. I tillegg skal nødvendig akkreditering foreligge for dopingkontrollgruppen.
  4. Særforbundet/arrangør skal sørge for at tilstrekkelig med assistenter er rekruttert for å bistå dopingkontrollørene. Opplæring av assistenter vil bli gitt av Antidoping Norges dopingkontrollpersonell.