Deltagere i internasjonale konkurranser

Gjelder norske utøvere som skal delta i konkurranser i regi av det internasjonale særforbundet.

Dersom utøver skal delta i konkurranser i regi av sitt internasjonale særforbund må utøver sjekke nettsidene til dette særforbundet under «Theraputic Use Exemption» (TUE). Sjekk følgende:

1. Sjekk om konkurransen inngår i særforbundets kalender over internasjonale arrangement.

2. Hvis ja, sjekk om det internasjonale særforbundet vil behandle søknad om medisinsk fritak for konkurransen.

3. Antidoping Norge vil behandle søknader som ikke behandles av det internasjonale særforbundet. Søk i god tid før konkurransen dvs. minst 30 dager, slik at du får godkjenning før konkurransen. Søknad må være på engelsk og dokumentasjon som bekrefter diagnose og bruk av legemidlet må legges ved søknaden.

Uttømmende regler om medisinsk fritak finnes her.