NADO-samarbeid

Samarbeid med nasjonale antidopingorganisasjoner gir økt kvalitet og effektivitet i arbeidet som gjøres internasjonalt.

Antidoping Norge har inngått ulike typer samarbeidsavtaler med andre nasjonale antidopingorganisasjoner (NADO-er) som bidrar til å styrke det internasjonale antidopingarbeidet.

Disse kan du lese mer om på undersidene.