Internasjonalt

"Vi skal heve kvaliteten på det internasjonale antidopingarbeidet".

Dette er ett av seks løfter i vår strategiplan.

Vårt overordnede mål er å bidra til at norske utøvere kan kjempe på like premisser i internasjonale idrettskonkurranser.

Antidoping Norge har en sterk posisjon i det internasjonale antidopingarbeidet og ønsker å ha en pådriverrolle i det arbeidet. I perioden 2016-2019 har organisasjonen satt seg følgende ambisjoner.

* Vi skal bidra til å utvikle nasjonale antidopingprogrammer i prioriterte idrettsnasjoner, i tråd med World Anti-Doping Program.

* Vi vil bistå og utfordre WADA som pådriver i utviklingen av antidopingarbeidet.

* Vi vil fremme frittstående antidopingorganisasjoner og uavhengige domsorganer.

* Vi skal være en pådriver for å utvikle det internasjonale arbeidet mot doping som samfunnsproblem.

En forutsetning for å være en ledende antidopingorganisasjon er dessuten at vi selv søker ny kunnskap, og da gjerne i samspill og dialog med andre antidopingorganisasjoner og relevante aktører.