Forskning

Antidoping Norge skal ha et forskningsarbeid som er relevant og sikrer kvalitet og utvikling.

Stipend

Vi skal utfordre eksterne fagmiljøer til å forske på problemstillinger som er relevante for antidopingarbeidet, samtidig som vi skal produsere egne forskningsresultater, artikler, kronikker og fagstoff.

Stiftelsens forskningsarbeid koordineres av et internt forsknings- og evalueringsforum.