Medisinsk behandling

I den grad disse preparatene er tiltenkt medisinsk bruk, så brukes de i medisinsk behandling av hypogonadisme (testosteronmangel hos menn), ved kroniske vevsnedbrytende sykdommer som KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og alvorlige infeksjonssykdommer.

AAS kan også brukes i behandling av alvorlige brannskader, omfattende kirurgi og stråleterapi, samt kakeksi (avmagring, kraftløshet, svært dårlig allmenntilstand) ved kreftsykdom for å snu en katabol prosess hos en svært dårlig pasient, og derved forhåpentligvis få pasienten over i en anabol fase.

AAS er også brukt i behandling av osteoporose (benskjørhet), alvorlige lever- og nyresykdommer, sårtilheling og anemier (blodmangel). Misbruk av AAS i treningssammenheng skiller seg betydelig fra medisinsk bruk, spesielt hva gjelder dosering.