Etterretning/etterforskning

Antidoping Norge jobber bredt for å beskytte en ren idrett.

Store granskninger av internasjonal toppidrett har vist at verdensledende idrettsutøvere har benyttet dopingmidler gjennom hele sin karriere, uten at dette har blitt avslørt av dopingprøver. Det er derfor avgjørende for utviklingen av antidopingarbeidet at potensielle brudd på dopingbestemmelsene blir undersøkt der hvor det ikke foreligger en positiv prøve. Å besitte, innføre eller forskrive et forbudt stoff eller metode anses også som regelbrudd.

Et godt testprogram er ikke nok for å beskytte en ren idrett. Antidoping Norge må benytte ulike virkemidler og metoder for å undersøke og etterforske de som jukser. Antidoping Norge kan for eksempel gjøre nærmere undersøkelser omkring framsatte påstander om doping og vurdere unormale variasjoner i utøveres biologiske profiler. Vi vil også kunne etterforske potensielle brudd på dopingbestemmelsene der hvor personer tilknyttet idretten er tatt for innførsel, oppbevaring, omsetning mv. av dopingmidler.

Antidopingarbeidet er i stadig utvikling. Antidoping Norge arbeider kontinuerlig med å samle inn, dele og utnytte tilgjengelig informasjon om distribusjon og bruk av dopingmidler, metoder og miljøer i idretten og i samfunnet for øvrig. Den økte kunnskapen gir oss et bedre grunnlag for å utvikle gode tiltak i kampen mot doping.

For å ha et effektivt antidopingprogram må vi bygge relasjoner og arbeide tett med idretten og andre nasjonale og internasjonale parter, inkludert andre antidopingbyråer. Antidoping Norge har blant annet inngått samarbeidsavtaler med Politidirektoratet og Tolletaten. Avtalene skal legge til rette for god dialog, informasjonsflyt og kompetansedeling for forebygging og utbredelse av dopingmidler.

En viktig del av etterforskningsarbeidet vårt er varslingskanalen vår Dopingvarsel. Der kan du tipse oss anonymt om mistanke om doping.

Tips oss om doping