Tips oss om doping i idretten

Ved å fortelle det du vet, kan du hjelpe oss å beskytte den rene idretten.

ADNO_knapp_294x130-pix76

Tips og informasjon til Antidoping Norge er svært viktig for å kunne avsløre brudd på dopingbestemmelsene både i nasjonal og internasjonal idrett. Omtrent halvparten av alle dopingdommer i Norge de siste årene har utspring i denne typen opplysninger. Antidoping Norge – og andre antidopingorganisasjoner – ønsker å legge til rette for at det skal være enklere å varsle på en måte som verner om anonymiteten og sikkerheten til den som varsler.

Antidoping Norge vil sørge for å ivareta konfidensialitet og personvern ved behandling av personopplysninger. Alle tips blir vurdert av personer hos Antidoping Norge med relevant kompetanse og erfaring.

Nyttig å vite

 • Om Dopingvarsel

  Dopingvarsel gir deg mulighet til å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym.

 • Hva er viktig å tenke på når jeg varsler?

  Når de som doper seg konkurrerer, risikerer vi at de ærlige utøverne mister sin sjanse til å stå øverst på seierspallen.

  Antidoping Norges oppgave er å beskytte de rene utøverne. Uansett om du har kjennskap til utøvere, trenere eller andre assosiert med en dopet utøver, uansett årsak til at du skjuler det du vet, så vil det kunne være et viktig bidrag at du forteller det du vet til oss. Den informasjonen du gir kan være en viktig brikke i et puslespill hos oss og vil gi oss mulighet til å gripe inn.

  Alt du behøver er å fortelle det du vet, så vil Antidoping Norge ta seg av ytterligere undersøkelser. Gjennom Dopingvarsel vil den som varsler få mulighet til å opprette en sikker postkasse der saken kan følges og der det legges til rette for en oppfølgende dialog som vil foregå helt anonymt.

 • Hva kan jeg varsle om?

  I Dopingvarsel kan du varsle om kjennskap til eller mistanker om doping i idretten. Dette kan være:

  • Forhold knyttet til bruk, besittelse, innførsel, omsetning mv. av personer knyttet til norsk idrett.
  • Manipulering av prøver (urin / blod) eller utstyr i forbindelse med dopingkontroll.
  • Andre forhold i strid med dopingbestemmelsene i idretten

  Du kan også varsle hvis du har mistanker om at personer som har en tilknytning til idretten (lagledelse, trenere, leger med mer) oppfordrer til eller assisterer ved bruk av forbudte stoffer eller anvendelse av forbudte stoffer.

 • Konsesjon

  • Systemet skal benyttes til å varsle om forhold knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold til Norges idrettsforbunds (NIF) lov kap. 12.

  • Tjenesten er opprettet i samarbeid med PriceWaterhouseCoopers (PwC) og er nettbasert løsning utviklet av det danske selskapet Got Ethics. Sikkerheten er ivaretatt ved at informasjonen er kryptert på skjemaserveren. Informasjonen i skjemaene låses opp først når den overføres til Antidoping Norge. Verken Got Ethics eller PwC har tilgang til de registrerte varslingene i klartekst.

  • Antidoping Norge har fått konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger fremkommet via varslingskanalen.

  • Alle som har mistanke eller kunnskap om mulige brudd på dopingbestemmelsene kan varsle.