Nordisk samarbeid

Det nordiske antidopingsamarbeidet ble initiert i 1982.

Som et resultat av det første nordiske møtet ble det utarbeidet en avtale som gav de nordiske landene anledning til å teste hverandres utøvere i trening eller konkurranse i de nordiske landene. Den nordiske konvensjonen ble godkjent av de respektive styrene i perioden 1986-87 som den første multilaterale avtalen av sitt slag i verden.

Avtalen har blant annet gjort det mulig å harmonisere praktiseringen av dopingkontroller, utvikle forebyggende tiltak, samarbeide om forskningsprosjekter og gjennomføre nordiske seminarer. Det nordiske samarbeidet har ikke minst bidratt til å innføre et godt kvalitetssystem for dopingkontroller.

Det nordiske samarbeidet inkluderer også gjensidig testing. Det vil si at landene som er en del av avtalen kan teste utøvere fra de andre nordiske landene når som helst, hvor som helst.

 • Avtalen er signert av følgende land

  Anti Doping Danmark (ADD) (Danmark)

  Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (Island)

  Antidoping Sverige (Sverige)

  Suomen Urheilun Eettinen Keskus (SUEK) (Finland)

  Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) (NORGE)

  Disse organisasjonene møtes som regel én gang i året.

 • NAPMU

  De nordiske landene, i tillegg til Norges laboratorium for dopinganalyse, etablerte NAPMU (Nordic Athlete Management Passport Unit) i 2013.

  Les mer om NAPMU og arbeidet med biologiske profiler