Prosess fra registrering til sertifisert Rent Senter

Under følger en trinnvis prosess senteret må gjennom for å bli et sertifisert Rent Senter.

 • Trinn 1: Senterets ledelse/eiere viser tydelige holdninger mot doping.

  En forutsetning for å lykkes med å skape et rent treningsmiljø er gode holdninger hos de ansatte.

  En forutsetning for å kunne bli sertifisert som Rent Senter er at ledelse og eiere ikke er involvert i dopingsaker.

 • Trinn 2: Registrer ditt senter i skjema under.

  Alle felter i skjema må fylles ut av eier eller leder av senteret.

  NB: Vi har tekniske problem med kontaktskjemaet vårt. Inntil videre må registeringsinformasjonen sendes til [email protected].

 • Trinn 3: Avtale inngås med Antidoping Norge

  Avtale til signering vil bli tilsendt senteret på den e-postadressen som legges inn i registreringsskjema under.

 • Trinn 4: Årsavgift betales for inneværende år

  Faktura sendes ut etter inngåelse av avtale.

  Ordinær pris er kr 7250,- per år per senter/fysiske lokasjon.

 • Trinn 5: Det innhentes konsesjon fra Datatilsynet

  Som Rent Senter vil dere få tilgang til en veileder som tar dere gjennom søknadsprosessen til Datatilsynet steg for steg.

 • Trinn 6: Antidopingregler implementeres i medlemsvilkårene til senteret.

  Som Rent Senter får dere tilgang til en veileder hvor innhold og formulering av antidopingregler til medlemsvilkår finnes.

 • Trinn 7: Egenerklæring fra leverandører av kosttilskudd som selges på senteret innhentes.

  Som Rent Senter får dere tilgang til en mal for forespørsel om egenerklæring fra leverandører av kosttilskudd.

  Alle sentre som selger kosttilskudd må innhente egenerklæring fra alle sine leverandører for å bli sertifisert.

 • Trinn 8: Ansatte gjennomgår e-læring.

  Som Rent Senter får dere tilgang til e-læring på siden www.rentsenter.no

  For å bli sertifisert er det et krav at senterets ledelse og antidopingansvarlige fullfører e-læringen.

  ADNO anbefaler at alle ansatte på senteret gjennomgår kurset.

  Senteret får også tilgang til e-læring for medlemmene.

 • Trinn 9: Det utnevnes en Antidopingansvarlig på senteret

  Etter at ansatte har gjennomgått e-læring og har lært mer om hva Rent Senter programmet går ut på skal det velges/utnevnes en Antidopingansvarlig på senteret.

  Antidopingansvarlig skal være kontaktpunkt mellom senteret og ADNO, og skal kunne besvare dopingrelaterte spørsmål fra medlemmene.

 • Trinn 10: Det lages rutiner for oppfølging av mistanke om dopingbruk

  Senteret må lage rutiner for å sikre at det iverksettes tiltak ved mistanke om dopingbruk på senteret. Som Rent Senter får man tilgang til en veileder som beskriver prosedyrer og saksgang for senteret.

 • Trinn 11: E-læringen blir del av opplæring for nyansatte

  Det skal gis grunnleggende antidopingopplæring gjennom e-læring ved alle nyansettelser på et Rent Senter.

 • Trinn 12: Egenerklæring for sertifisering innsendes til ADNO

  Rapportering av gjennomførte oppgaver og oppfylte krav til sertifisering skjer gjennom egenerklæring. Det gjøres stikkprøver på de sertifiserte sentrene for å sikre at kravene til sertifisering opprettholdes så lenge sertifikatet er gyldig.

 • Trinn 13: Godkjenning av sertifisering – senteret kan markedsføres som Rent Senter.

  Sertifiseringen er gyldig i tre kalenderår fra sertifiseringsdato.

  Sertifiserte sentre merkes med en plankett med et sertifiseringsoblat som skiftes ut årlig i perioden sertifikatet er gyldig, og et klistermerke på ytterdøren.