Hva er SARM?

De kjønnsspesifikke bivirkningene av AAS er noe av det som gjør bruk av slike midler risikofylt for mange.

Rådgiver Maha Kamran forklarer hva SARM egentlig er.

SARMer (selective androgen receptor modulators) er ikke-steroide midler som opprinnelig ble utviklet som legemidler mot for eksempel muskelsvinn, osteoporose og infertilitet. SARMer kan føre til vevsspesifikke aktiveringer av androgenene, som gir brukere håp om at det skal kunne virke direkte på de androgene reseptorene i muskelcellene (Narayanan, Coss & Dalton, 2018). Disse stoffene misbrukes derfor som midler som skal ha lik virkning, men færre bivirkninger enn AAS, til tross for at det det er gjort få studier på bivirkninger og langtidsvirkninger av SARMer.

Det er samtidig slik at muskelvekst ved hjelp av syntetiske midler er forbundet med risiko for avrivningsskader, senerupturer og fortykket hjertemuskulatur, som man også ser ved bruk av AAS. Studier (Van Wagoner et al., 2017) har dessuten vist at produkter som markedsføres som SARM på nettet ofte selges med andre ulovlige midler, og vil i mange sammenhenger ikke inneholde de midlene som er deklarert på pakningen. SARM reguleres av legemiddelloven, og enkelte er under medisinsk utprøvning. Postforsendelser av slike midler er ikke tillatt.

Referanser

Narayanan, R., Coss, C. C., & Dalton, J. T. (2018). Development of selective androgen receptor modulators (SARMs). Molecular and cellular endocrinology, 465, 134-142.

Van Wagoner, R. M., Eichner, A., Bhasin, S., Deuster, P. A., & Eichner, D. (2017). Chemical composition and labeling of substances marketed as selective androgen receptor modulators and sold via the internet. Jama, 318(20), 2004-2010.