SARM

De kjønnsspesifikke bivirkningene av AAS er noe av det som gjør bruk av slike midler risikofylt for mange.

SARM er ikke-steroid midler, og noen fremviser vevs-spesifikke aktiveringer av androgenene, som gir brukere håp om at det skal kunne virke direkte på de androgene reseptorene i muskelcellene (Narayanan, Coss & Dalton, 2018). Det misbrukes derfor som et middel som skal ha færre bivirkninger enn AAS, til tross for at det det er gjort få studier på de utallige variantene det er av SARMer.

Det er samtidig slik at muskelvekst ved hjelp av syntetiske midler er forbundet med risiko for avrivningsskader og senerupturer slik som ved bruk av AAS, og fortykket hjertemusklatur. Studier (Van Wagoner et al., 2017) har dessuten vist at produkter som markedsføres som SARM på nettet selges ofte med andre ulovlige midler, og vil i mange sammenhenger ikke inneholde de midlene som er deklarert på pakningen. SARM reguleres av legemiddelloven, og enkelte er under medisinsk utprøvning. Postforsendelser av slike midler er ikke tillatt.

Referanser
Narayanan, R., Coss, C. C., & Dalton, J. T. (2018). Development of selective androgen receptor modulators (SARMs). Molecular and cellular endocrinology, 465, 134-142.

Van Wagoner, R. M., Eichner, A., Bhasin, S., Deuster, P. A., & Eichner, D. (2017). Chemical composition and labeling of substances marketed as selective androgen receptor modulators and sold via the internet. Jama, 318(20), 2004-2010.