Samarbeid med internasjonale særforbund

Samarbeid og god kommunikasjon med internasjonale særforbund er avgjørende i kampen mot doping i idretten.

Et tett samarbeid med internasjonale særforbund vil bistå med å koordinere antidopingvirksomheten rettet mot topputøvere. Det er derfor avgjørende for nasjonale antidopingorganisasjoner å ha en god dialog med internasjonale særforbund for å sikre felles forståelse og praksis av regelverk og antidopingaktiviteter. Antidoping Norge har inngått samarbeid med flere relevante internasjonale særforbund samt med International Testing Agency (ITA), som gjennomfører hele eller deler av antidopingarbeidet på vegne av flere internasjonale særforbund.

Avtalen omhandler som regel utveksling av informasjon (eks. om utøvernes biologiske profiler), men kan også omhandle kontrollvirksomhet, samarbeid om medisinsk fritak, eller forebyggende arbeid. ADNO samarbeider dessuten med ITA om opplæring av internasjonale dopingkontrollører (IDCOc).

ADNO har samarbeid med:

  • IHF (Håndball)
  • FIS (Ski)
  • UCI (Sykling)
  • FINA (Svømming)
  • WA (Friidrett)
  • ISU (Skøyting)
  • IBU (Skiskytting)
  • UEFA(Fotball)
  • FIFA (Fotball)
  • ITA (International Testing Agency)