Hva er doping?

I dagligtale blir doping gjerne forstått som bruk av medikamenter tatt i den hensikt at de skal gi en prestasjonsfremmende effekt.

Mange forbinder også doping med anabole androgene steroider.

I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. Det er WADA (Verdens antidopingbyrå) som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innenfor idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på dopinglista som utgis av WADA og revideres årlig.

De hyppigst anvendte dopingmidlene er muskeloppbyggende preparater (f. eks. anabole androgene steroider og SARM), vekstfaktorer (f.eks. veksthormon) og stimulerende midler som skal fungere slankende/energigivende (f.eks. efedrin, amfetamin og metylheksanamin). I tillegg er det ikke uvanlig at dopingbrukere bruker ulike hormonmodulerende stoffer i et forsøk på å redusere de mange mulige bivirkningene av dopingbruken.

Ethvert stoff som kan gi en terapeutisk/ønsket effekt, kan også gi uønskede effekter. I dette tilfellet er den ønskede effekten av dopingbruk oppsummert i tabell 1.

DopingmidlerStoffgruppeØnsket virkningStoffer
Anabole androgene steroiderS1Muskelvekst, redusert fettprosentTestosteron, Nandrolone, Trenbolone, Winstrol
VekstfaktorerS2MuskelvekstSomatropin, IGF-1, Insulin
Stimulerende stofferS6Redusert tretthet, økt energinivå, økt utholdenhet, slankende effektEfedrin, Sibutramin, Methylheksanamin
Hormonmodulerende stofferS4Redusere bivirkninger av steroiderArimidex, Nolvadex, Clomid, HCG

Dosene er ofte meget høye, langt over terapeutiske substitusjonsdoser (erstatningsdoser). Slik bruk til unge friske personer er medisinsk uberettiget.

I tillegg gir det samfunnsøkonomiske konsekvenser og kostnader, bl.a. ved at det påvirker folkehelsen ved de bivirkninger som kan oppstå.