Antidoping Norges studentpris

ADNO ønsker å bidra til økt oppmerksomhet og interesse for forskning på antidopingfeltet.

Stipend1

I 2018 startet ADNO en ordning hvor bachelor- og masterstudenter kunne søke om støtte til studentoppgaver med temaer relevante for Antidoping Norges virksomhet. Formålet med ordningen er å stimulere flere studenter til å velge oppgaver som kan bidra til å utvikle og styrke antidopingarbeidet.

Studentprisen deles ut hvert år. Det åpnes for å sende inn søknad for oppgaver levert i inneværende år f.o.m. 1. april. Søknadsfrist er 1. juli, tildeling vil skje i september.

Fra 2019 vil kun ferdigstilte oppgaver hvor det foreligger sensur bli vurdert. Det gis ikke mulighet til å klage på vedtak gjort vedr. tildeling.

Disse studentene vant Antidoping Norges studentpris for 2020

Mottok Studentprisen 2019

Følgende obligatoriske kriterier må bli møtt for at oppgaven skal bli vurdert:

 • Studenten må være tilknyttet en norsk høgskole eller universitet og oppgaven må være levert i samme kalenderår kandidaten søker om støtte
 • Oppgaven må omhandle et av Antidoping Norges fagområder, herunder
  • teststrategi og testplanlegging
  • deteksjon av forbudte stoffer og/eller metoder
  • etterretning og/eller etterforskning
  • regelverk og juridiske problemstillinger
  • forekomst av- og holdninger til dopingbruk og tilgrensende temaer
  • utdanning og forebygging (innenfor både idrett og samfunnet forøvrig)
  • internasjonalt antidopingarbeid
  • medisinske og legemiddelrelaterte spørsmål
 • Oppgaven må være ferdigstilt og levert til Antidoping Norge i sin helhet innen søknadsfristen
 • Det må foreligge sensur på oppgaven. Minstekrav for sensur: C.

Studentoppgaver som oppfyller obligatoriske kriterier vil deretter bli vurdert etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge

Relevant for antidopingarbeidet

 • Oppgaven skal tilføre ny kunnskap eller verifisere/falsifisere eksisterende kunnskap/praksis
 • Oppgaven skal bidra til å utvikle Antidoping Norges arbeid innenfor et av fagområdene

Faglig kvalitet

 • Oppgavens karakter/sensur
 • Antidoping Norges vurdering av oppgavens faglige kvalitet sett opp mot stiftelsens arbeid

Krav til studenter som får tildelt studentpris

 • Studenten presenterer sitt prosjekt under et foredrag for Antidoping Norges ansatte på Ullevål stadion i Oslo
 • Studenten presenterer hovedtrekkene i oppgaven på et åpent seminar i regi av Antidoping Norge

Til studenter som velges ut for tildeling, tildeles stipendet etter følgende satser

 • Fullført masteroppgave: 20 000,-
 • Fullført bacheloroppgave: 10 000,-

Studentpriser 2020

 • Varja Røhmer

  Fagdisiplin: Idrettssosiologi

  Studiested: Norges Idrettshøgskole

  Oppgavetittel: Attitudes towards nutritional supplements and medications in junior elite endurance athletes.

  Grad: MSc

  Tildeling: 20.000

  Oppgave:20 00251 9 Varja Røhmer Masteroppgave 2020 256761 1 1 1

 • Alexander Glimsdal

  Fagdisiplin: Idrettsvitenskap

  Studiested: UiA

  Oppgavetittel: Muskeldysmorfi blant menn - Forekomst og potensielle korrelater

  Grad: BSc

  Tildeling: 10.000

  Oppgave: 20 00251 6 Bachelor Glimsdal

 • Jørgen Honningsvåg og Johannes Langhelle

  Fagdisiplin: Politi

  Studiestad: PHS

  Oppgavetittel: Anabole-androgene steroider: Politiets håndhevelse av et samfunnsproblem

  Grad: BSc

  Tildeling: 10.000

  Oppgave:20 00251 4 Bachelor PHS 1

Studentpriser 2019

 • Tuva Johannessen

  Studiested: NIH

  Oppgavetittel: How does athletes´ perceptions of the policies and practices of anti-doping influence the legitimacy of anti-doping authorities?

  Grad: BSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 10.000,-

  Oppgave: 2019 B Sc Tuva

 • Kristian M. Bache

  Studiested: Universitetet i Agder

  Oppgavetittel: Muskeldysmorfi hos menn med medlemskap på treningssenter. En undersøkelse av utbredelse og potensielle korrelater.

  Grad: MSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 20.000,-

  Oppgave: 2019 M Sc Kristian Meinich BacheStudentpriser 2018

 • Kaja Haugen

  Fagdisiplin: Sosiologi

  Studiested: NIH

  Oppgavetittel: Personlig treneres holdninger til kosttilskudd og doping

  Grad: MSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 20 000,-

  Oppgave: 2018 M Sc Kaja Haugen

 • Caroline Lødrup

  Fagdisiplin: Jus

  Studiested: UiO

  Oppgavetittel: Saksbehandling av dopingsaker i nasjonale og internasjonale organer

  Grad: MSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 20 000,-

  Oppgave: 2018 M Sc Caroline Lødrup

 • Varvara Soltaganova

  Fagdisiplin: Sport Management/Idrettsjus

  Studiested: NIH

  Oppgavetittel: Objektivt ansvar i dopingsaker og utøvernes rettssikkerhet

  Grad: BSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 10 000,-

  Oppgave: 2018 B Sc Varvara Soltaganova

 • Martina Moreno

  Fagdisiplin: Sosiologi

  Studiested: NIH

  Oppgavetittel: Syn på prestasjonsfremmende midler blant ungdommer som trener på treningssenter

  Grad: MSc

  Type søknad: Prosjektbeskrivelse

  Tildeling: 5000,-