Antidoping Norges studentpris

ADNO ønsker å bidra til økt oppmerksomhet og interesse for forskning på antidopingfeltet.

Stipend1

I 2018 startet ADNO en ordning hvor bachelor- og masterstudenter kunne søke om støtte til studentoppgaver med temaer relevante for Antidoping Norges virksomhet. Formålet med ordningen er å stimulere flere studenter til å velge oppgaver som kan bidra til å utvikle og styrke antidopingarbeidet.

Studentprisen deles ut hvert år. Det åpnes for å sende inn søknad for oppgaver levert i inneværende år f.o.m. 1. april. Søknadsfrist er 1. august, tildeling vil skje i september.

Fra 2019 vil kun ferdigstilte oppgaver hvor det foreligger sensur bli vurdert. Det gis ikke mulighet til å klage på vedtak gjort vedr. tildeling.

Hele fem studentpriser deles ut i 2023

Emilie vann ADNOs studentpris for oppgåve om para-utøvarar og doping

Får studentprisen 2021:– Overrasket over at ingen var negative til kosttilskudd

Disse studentene vant Antidoping Norges studentpris for 2020

Mottok Studentprisen 2019

Følgende obligatoriske kriterier må bli møtt for at oppgaven skal bli vurdert:

 • Studenten må være tilknyttet en norsk høgskole eller universitet eller skriver om det norske antidopingarbeidet
 • Oppgaven må være levert i samme kalenderår kandidaten søker om støtte
 • Oppgaven må omhandle et av Antidoping Norges fagområder, herunder
  • teststrategi og testplanlegging
  • deteksjon av forbudte stoffer og/eller metoder
  • etterretning og/eller etterforskning
  • regelverk og juridiske problemstillinger
  • forekomst av- og holdninger til dopingbruk og tilgrensende temaer
  • utdanning og forebygging (innenfor både idrett og samfunnet forøvrig)
  • internasjonalt antidopingarbeid
  • medisinske og legemiddelrelaterte spørsmål
 • Oppgaven må være ferdigstilt og levert til Antidoping Norge i sin helhet innen søknadsfristen
 • Det må foreligge sensur på oppgaven. Minstekrav for sensur: C.

Studentoppgaver som oppfyller obligatoriske kriterier vil deretter bli vurdert etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge

Relevant for antidopingarbeidet

 • Oppgaven skal tilføre ny kunnskap eller verifisere/falsifisere eksisterende kunnskap/praksis
 • Oppgaven skal bidra til å utvikle Antidoping Norges arbeid innenfor et av fagområdene

Faglig kvalitet

 • Oppgavens karakter/sensur
 • Antidoping Norges vurdering av oppgavens faglige kvalitet sett opp mot stiftelsens arbeid

Krav til studenter som får tildelt studentpris

 • Studenten presenterer sitt prosjekt under et foredrag for Antidoping Norges ansatte på Ullevål stadion i Oslo
 • Studenten presenterer hovedtrekkene i oppgaven på et åpent seminar i regi av Antidoping Norge

Til studenter som velges ut for tildeling, tildeles stipendet etter følgende satser

 • Fullført masteroppgave: 20 000,-
 • Fullført bacheloroppgave: 10 000,-

Studentpriser 2023

Studentpriser 2022

Studentpriser 2021

 • Marie Omestad

  Fagdisiplin: Idrettsvitenskap

  Studiested: Norges idrettshøgskole

  Oppgavetittel: Hvilke holdninger til kosttilskudd har et utvalg av 16,17 og 18-åringer som trener på treningssenter?

  Grad: MSc

  Tildeling: 20.000

  Oppgave: 21 00282 2 FERDIG MASTEROPPGAVE 1 266960 1 1

 • Elise Novum, Ane Skagenstein Omholt, Beatrice Nilsen og Karina K. Skogli

  Fagdisiplin: Folkehelsearbeid

  Studiested: Høgskolen i Innlandet

  Oppgavetittel: Kunnskap og kompetanse om doping blant helsesykepleiere i innlandet

  Grad: Bachelor (praksisrapport)

  Tildeling: 10.000

  Oppgave:21 00282 4 Prosjekt Innlandet fylkeskommune og ADNO 267070 1 1

Studentpriser 2020

 • Varja Røhmer

  Fagdisiplin: Idrettssosiologi

  Studiested: Norges Idrettshøgskole

  Oppgavetittel: Attitudes towards nutritional supplements and medications in junior elite endurance athletes.

  Grad: MSc

  Tildeling: 20.000

  Oppgave:20 00251 9 Varja Røhmer Masteroppgave 2020 256761 1 1 1

 • Alexander Glimsdal

  Fagdisiplin: Idrettsvitenskap

  Studiested: UiA

  Oppgavetittel: Muskeldysmorfi blant menn - Forekomst og potensielle korrelater

  Grad: BSc

  Tildeling: 10.000

  Oppgave: 20 00251 6 Bachelor Glimsdal

 • Jørgen Honningsvåg og Johannes Langhelle

  Fagdisiplin: Politi

  Studiestad: PHS

  Oppgavetittel: Anabole-androgene steroider: Politiets håndhevelse av et samfunnsproblem

  Grad: BSc

  Tildeling: 10.000

  Oppgave:20 00251 4 Bachelor PHS 1

Studentpriser 2019

 • Tuva Johannessen

  Studiested: NIH

  Oppgavetittel: How does athletes´ perceptions of the policies and practices of anti-doping influence the legitimacy of anti-doping authorities?

  Grad: BSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 10.000,-

  Oppgave: 2019 B Sc Tuva

 • Kristian M. Bache

  Studiested: Universitetet i Agder

  Oppgavetittel: Muskeldysmorfi hos menn med medlemskap på treningssenter. En undersøkelse av utbredelse og potensielle korrelater.

  Grad: MSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 20.000,-

  Oppgave: 2019 M Sc Kristian Meinich BacheStudentpriser 2018

 • Kaja Haugen

  Fagdisiplin: Sosiologi

  Studiested: NIH

  Oppgavetittel: Personlig treneres holdninger til kosttilskudd og doping

  Grad: MSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 20 000,-

  Oppgave: 2018 M Sc Kaja Haugen

 • Caroline Lødrup

  Fagdisiplin: Jus

  Studiested: UiO

  Oppgavetittel: Saksbehandling av dopingsaker i nasjonale og internasjonale organer

  Grad: MSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 20 000,-

  Oppgave: 2018 M Sc Caroline Lødrup

 • Varvara Soltaganova

  Fagdisiplin: Sport Management/Idrettsjus

  Studiested: NIH

  Oppgavetittel: Objektivt ansvar i dopingsaker og utøvernes rettssikkerhet

  Grad: BSc

  Type søknad: Fullført

  Tildeling: 10 000,-

  Oppgave: 2018 B Sc Varvara Soltaganova

 • Martina Moreno

  Fagdisiplin: Sosiologi

  Studiested: NIH

  Oppgavetittel: Syn på prestasjonsfremmende midler blant ungdommer som trener på treningssenter

  Grad: MSc

  Type søknad: Prosjektbeskrivelse

  Tildeling: 5000,-