Hele fem studentpriser deles ut i 2023

Fire masteroppgaver og en bachelor blir tildelt Antidoping Norges studentpris for 2023. Oppgavene handlet om alt fra muskeldysmorfi til dopingproblematikk i Kenya.

Studentpris
Øverst fra venstre: Lene Langeland, Pernille Stenberg og Vibitha Sivasambu. Nederst fra venstre: Sofie Christensen og Rune Svabestad

Sofie Christensen og Vibitha Sivasambu studerer begge farmasi ved Universitetet i Oslo, og begge har sett på kulturen og bruken av legemidler og kosttilskudd blant utøvere i toppidretten. Christensen tok for seg ishockey, mens Sivasambu så på håndballen.

Hockey og håndball

Bakgrunnen for studien til Christensen var tall fra et pågående prosjekt hos Antidoping Norge som utpekte ishockey som en idrett som skilte seg ut med relativt høy bruk av sovemedisin. Hun intervjuet 25 eliteutøvere i grupper og de beskriver en høy totalbelastning av trening, tett kampprogram, reising, jobb, familieliv og kamper seint på kvelden som årsak til dette.

– Utøverne delte hvordan det som eliteutøver oppleves å ha kort tid på toppnivå, og at smertestillende legemidler kan bli raske løsninger på skader for å kunne stille til kamp tross skader, sier Christensen.

Hun syns det er stas at oppgaven blir sett på som viktig for antidopingarbeidet og kan være til nytte i det store puslespillet.

– Jeg ønsket å bidra med kunnskap på feltet idrettsfarmasi med å forstå mer av legemiddelbruk hos idrettsutøvere, og ser på dette som en viktig del av antidopingarbeidet, slår hun fast.

Sivasambu baserte studien på funn fra LEKONI-studien, som avslørte økt bruk av smertestillende legemidler i håndballen. Hun ønsket å utvikle en bedre forståelse av kulturen for bruk av legemidler og kosttilskudd blant utøvere i norsk topphåndball. Det ble spesielt lagt vekt på å undersøke om det kunne være en kultur innenfor håndballmiljøet som oppmuntrer til unødig bruk av smertestillende legemidler.

Funnene i masteroppgaven tyder på at bruken av smertestillende legemidler er hyppig og langvarig blant håndballutøvere i norsk topphåndball. I tillegg er det en kultur for bruk av smertestillende legemidler forebyggende mot smerter.

Hun syns det er gøy å bli plukket ut som en av vinnerne av årets studentpris.

– Spesielt når man får en slik annerkjennelse av en viktig organisasjon som Antidoping Norge. Det bekrefter at oppgaven og kunnskapen jeg sitter inne med som farmasøyt, har verdi for antidopingarbeidet, sier Sivasambu.

Så på særforbund

Rune Svebestad så på særforbundenes holdninger til ADNO-programmet Rent Særforbund. Her ble det gjennomført kvalitative intervjuer med antidopingansvarlige i utvalgte særforbund.

Studien viste at både omdømmet til særforbundene og prinsippet om ren idrett var viktige verdier. Sertifisering som et Rent Særforbund ble positivt vurdert fordi det gjorde antidopingarbeidet mer ressursvennlig, men det ble også påpekt utfordringer knyttet til ressursmangel for å nå ut til breddesegmentet.

– Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en spennende og lærerik reise det siste året. Den har utforsket viktige temaer som har gitt meg innsikt i hvordan forebyggende antidopingarbeid praktiseres, sier Svebestad som ser studentprisen som en anerkjennelse av oppgavens nytteverdi for Antidoping Norge.

Muskeldysmorfi

Lene Langeland har tatt for seg muskeldysmorfi i den norske befolkningen, hvor hun har tatt for seg helse- og treningspersonells observasjoner og erfaringer.

Studien avdekket at bruk av kosttilskudd og regeldrevet atferd var de mest observerte symptomene og ikke misfornøydhet med egen kropp. Resultatene indikerte også at helse- og treningspersonell har et behov for, og ønske, om mer utdanning og kunnskap knyttet til muskeldysmorfi.

Langeland forteller at det var en krevende, men lærerik oppgave å jobbe med. Hennes interesse for sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse og ønsket om å utforske sosiale mediers påvirkning på kroppspress ledet henne på dette sporet.

For Langeland føltes det verdifullt og viktig å jobbe med temaet. Derfor var det ekstra stas å få studentprisen.

– Det blir jo en stor anerkjennelse av at det man har brukt så mye tid og energi på faktisk har en betydning, og kan ha verdi for videre forskning knyttet til tematikken og ikke minst antidopingarbeidet, slår hun fast.

Kenya

Pernille Stenberg får studentprisen for sin bacheloroppgave som tar for seg doping blant kenyanske mellom- og langdistanseløpere.

Studien identifiserte flere viktige faktorer som påvirker forekomsten av antidopingregelbrudd blant disse utøverne, inkludert kunnskap og utdanning om doping, holdninger og oppfatninger, økonomisk motivasjon, og påvirkning fra støtteapparatet og kommersielle interesser. Hun konkluderer med at kunnskap og utdanning, både blant utøverne og støtteapparatet, kan være nøkkelen til å begrense dopingproblematikken.

Hun uttrykker sin glede over å vinne årets studentpris og applauderer Antidoping Norge for å oppmuntre flere studenter til å engasjere seg i antidopingforskning.

– Jeg startet på Sport Management med ønske om å jobbe med antidoping en gang, så å få litt annerkjennelse for denne oppgaven er jeg veldig stolt og takknemlig over, avslutter Stenberg.

Liste over vinnerne

    • Sofie Christensen, MSc farmasi, Universitetet i Oslo. Legemiddel- og kosttilskuddsbruk i norsk elite ishockey. 
    • Vibitha Sivasambu, MSc farmasi, Universitetet i Oslo. Kulturen for bruk av legemidler og kosttilskudd blant utøvere i norsk topphåndball.  
    • Rune H. Svebestad, MSc idrettsvitenskap, Norges Idrettshøgskole. Holdninger til Antidoping Norges program ”Rent Særforbund” i et utvalg særforbund.  
    • Lena Langeland, MSc idrettsvitenskap, Universitetet i Stavanger. Helse- og treningspersonells observasjoner av og erfaringer med symptomer på muskeldysmorfi i den norske befolkningen.  
    • Pernille, BSc Sport Management, Norges Idrettshøgskole. Hvilke faktorer kan påvirke forekomsten av antidopingregelbrudd blant mellom- og langdistanseløpere fra Kenya?

Les mer om studentprisen og tidligere vinnere