Overrasket over at ingen var negative til kosttilskudd

Marie Omestad undersøkte ungdommers holdninger til kosttilskudd og ble overrasket over det hun fant ut. NIH-studenten har skrevet en av to oppgaver som får ADNOs studentpris for 2021.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Omestad breidde
Marie Omestad skal bli idrettslærer og ville finne ut hvilke holdninger aldersgruppa hun skal undervise har til kosttilskudd.

– Jeg synes det var utrolig stas å få en slik pris. Anerkjennelse fra ADNO bekrefter at oppgaven har verdi for antidopingarbeidet, noe jeg er veldig stolt over, sier Marie Omestad etter å ha fått beskjed om at hun er en av studentene som blir tildelt årets studentpris.

Prisen deler vi i Antidoping Norge hvert år til studentoppgaver med relevans for antidopingarbeidet.

Behov for økt kompetanse

Omestad er masterstudent ved NIH og skrev om hvilke holdninger ungdommer fra 16-18 år som trener på treningssenter har til kosttilskudd. Selv skal hun bli idrettslærer og ville finne ut mer om motivet bak holdningene til aldersgruppa hun skal undervise.

– Andelen ungdommer som benytter seg av treningsrelaterte kosttilskudd øker stadig, til tross for få tilskudd med dokumentert prestasjonsfremmende effekt. Jeg synes dette var interessant og mener det illustrerer behovet for økt kompetanse og innsikt på feltet. Jeg valgte derfor problemstillingen knyttet til ungdoms holdninger til kosttilskudd for å kunne bidra med kunnskap til det jeg mener er et betydningsfullt tema relatert til trening, helse og kropp.

I oppgaven beskriver Omestad at ungdommenes tanker om effekten av treningsrelaterte kosttilskudd er prega av reklame og venners beskrivelse, og ikke faglig kunnskap. Ønske om å oppnå idealkroppen og kroppsmisnøye hadde også betydning for holdninger og bruk av kosttilskudd.

– Det som overasket meg mest var at ingen av ungdommene var negative til kosttilskudd, gitt at det ikke erstattet vanlig mat. De så også for seg bruken av kosttilskudd i fremtiden. Et annet funn som overasket meg var det store kroppsfokuset ungdommene hadde, hvor de beskrev trening som et virkemiddel for å bedre ulike kroppsdeler.

Omestad blir tildelt 20.000 kroner for sin masteroppgave.

Oversikt over tidligere studentpriser

Forskning i Antidoping Norge

Lite kunnskap om doping blant helsesykepleiere

Den andre prisen går til fire studenter ved Høgskolen i Innlandet som ville finne ut hva slags kunnskap og kompetanse helsesykepleiere i Innlandet har om dopingbruk i sin bacheloroppgave.

Morsomt at Antidoping Norge har en slik pris, det vekker mye interesse! Veldig stas å få annerkjennelse for alt arbeidet som er lagt ned, sier Elise Novum, Ane Skagenstein Omholt, Beatrice Nilsen og Karina K. Skogli.

Helsesykepleierstudenter fikk studentpris
Elise Novum, Ane Skagenstein, Beatrice Nilsen og Karina K. Skogli studerte alle folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

Ane Skagestein Omholt forteller at de valgte oppgavetema fordi de trodde at dette var et tema det var lite kunnskap om og forskning på. Og resultatene viste det de så for seg.

– Det var et lavt kunnskapsnivå generelt, som viser at dette krever kursing og kompetansehevning. Det er behov for en holdningsendring blant yrkesgruppen når det kommer til kunnskapshevning. At terskelen for å spørre/nevne doping, ved mistanke kan senkes. Mange svarer at de unngår å spørre, forteller studentene.

– Hva overrasket dere mest?

Hvor lavt kunnskapsnivået om akkurat doping var generelt, og også hvor stort spenn det var i kunnskapsnivå. De som hadde litt kunnskap, kunne mye. Vi ble også overrasket over hvor utfordrende det var å nå målgruppen og få svar.

De fire studentene blir tildelt 10.000 kroner på deling for sin bacheloroppgave.

Ønsker du å skrive bachelor- eller masteroppgave om et antidopingrelatert tema og ønsker innspill til aktuelle problemstillinger? Ta kontakt med oss på [email protected]