Mottok Studentprisen 2019

En oppgave som omhandlet doping som samfunnsproblem og en oppgave med idrettsfokus.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Studentpris 2019

Antidoping Norge opprettet i 2018 en ordning hvor bachelor- og masterstudenter kan søke om pengestøtte for påbegynte eller ferdigstilte studentoppgaver med temaer relevante for organisasjonens virksomhet.

- Vi ønsker å stimulere til at studenter ved norske høgskoler og universitet, innenfor et bredt spekter av fagretninger, velger å skrive om tematikk som er relevant for antidopingarbeidet. Vi håper dette vil kunne bidra til større interesse for antidopingforskning og at slike oppgaver kan gi verdifull ny kunnskap som kan bidra til å styrke og utvikle antidopingarbeidet, sier avdelingsleder Fredrik Lauritzen, som også er leder av ADNOs interne forsknings- og evalueringsforum.

Nylig ble mottakere av studentprisen for 2019 hedret hos ADNO, samtidig som de holdt et innlegg om sine oppgaver. Denne gangen var det en oppgave som omhandlet doping i et samfunnsperspektiv, mens den andre tok for seg antidopingarbeid i idretten:

Tuva Johannessen (BSc, Norges Idrettshøgskole)
How does athletes´ perceptions of the policies and practices of anti-doping influence the legitimacy of anti-doping authorities?

• Kristian M. Bache (MSc, Universitetet i Agder)
Muskeldysmorfi hos menn med medlemskap på treningssenter. En undersøkelse av utbredelse og potensielle korrelater.

Les mer om ordningen her
!