Disse studentene vant Antidoping Norges studentpris for 2020

Oppgavene varierer fra holdninger til kosttilskudd og medisiner blant yngre utholdenhetsutøvere til politiets håndtering av steroidebruk som samfunnsproblem.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Studentpris 2
Alexander Glimsdal og Varja Røhmer er to av studentene som har blitt tildelt stipend fra Antidoping Norge i 2020.


– Det er selvfølgelig veldig stas å få stipend for oppgaven, og jeg er kjempeglad for at alt arbeidet jeg har investert i min tese har resultert i et produkt som andre finner verdifullt. Det er også veldig tilfredsstillende å få annerkjennelse av eksperter fra ADNO, sier Varja Røhmer.

Hun leverte i vår masteroppgave ved Norges idrettshøgskole og har skrevet en av oppgavene som er blitt plukket av Antidoping Norge.

Studentpris

Sammenlignet norske og russiske utøvere

Oppgaven hadde navnet: "Attitudes towards nutritional supplements and medications in junior elite endurance athletes" og inneholdt kvalitative intervju med yngre utholdenhetsutøvere.

– Jeg tolker dette som et tegn på at oppgaven har en positiv verdi for antidopingarbeidet, og at den dermed kan få en innvirkning også utenfor min personlige utdanning. Det er svært motiverende å føle at jeg har bidratt til å øke vår felles forståelse for hvilke faktorer som påvirker utøvernes holdninger til kosttilskudd og medisiner; og jeg håper at denne kunnskapen vil bidra til å fremme gode og sunne holdninger i idretten, sier Røhmer.

Røhmer er tildelt stipend på 20.000 kroner.

Mener politiet kan gjøre mer for å forebygge doping

På bachelornivå ble to oppgaver plukket ut og gitt stipend på 10.000 kroner hver. Alexander Glimsdal er student ved Universitet i Agder og skrev om muskeldysmorfi blant menn.

– Det var overraskende, og ikke minst veldig morsomt å bli valgt ut til denne prisen. Det er hyggelig å få en slik anerkjennelse av eget arbeid, spesielt når det kommer fra en såpass stor og viktig organisasjon som Antidoping Norge. Hva videre arbeid gjelder, gjør denne prisen det aktuelt og mer fristende, å skrive om lignende tematikk på masteroppgaven, sier Glimsdal.

Den siste vinneren kom fra Polithøgskolen. Jørgen Honningsvåg og Johannes Langhelle skrev bacheloroppgave om anabole androgene steroider som et samfunnsproblem og politiets håndtering av dette.

Studentene håper å bruke kunnskapen de har tilegnet seg gjennom oppgaven ut i arbeidslivet.

– Dopingproblematikken har interessert oss begge over lengre tid, og gjennom denne oppgaven ønsket vi å opparbeide oss en spesialkompetanse som vi vil spre videre ut i etaten, sier de to som mener det ligger et stort forbedringspotensialet hos politiet rundt dette problemet.

– Gjennom arbeidet med oppgaven har vi innsett hvilket stort forbedringspotensiale som foreligger rundt politiets arbeid mot doping. Det er nå vårt håp at vi får lov å praktisere vår kunnskap i tiden fremover, da vi mener at handlinger snakker høyere enn ord.

Håper prisen vil stimulere nye studenter

Antidoping Norges forskningssjef Fredrik Lauritzen er imponert over årets kandidater.

Det er veldig gledelig at vi får søkere fra mange ulike fagområder og fra forskjellige undervisningsinstitusjoner. Vinnerne av årets pris har alle utmerket seg ved å levere oppgaver av høy faglig kvalitet innenfor temaer som er aktuelle og relevante for Antidoping Norges arbeid, sier Lauritzen som håper den årlige studentprisen også vil inspirere nye studenter.

– Vi håper ordningen med en årlig studentpris kan fortsette å stimulere studenter til å velge å skrive om problemstillinger på sine bachelor- og masteroppgaver som kan bidra til å utvikle og styrke antidopingarbeidet.

Neste mulighet for å søke om ADNOs studentspris er sommeren 2021 for bachelor og masteroppgaver gjennomført i skoleåret 2020/2021.