WADA

WADAs oppgave er å fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping. Dette skal skje på nasjonalt og internasjonalt nivå, og i alle idretter.

Summit 5
WADA-president Witold Banka (nummer to fra venstre) og hans rådgiver under NADO Leader Summit i Oslo sommeren 2019. Flankert av ADNO-leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart. Foto: Halvor Byfuglien

World Anti-Doping Agency (WADA) ble opprettet i 1999 som en selvstendig organisasjon stiftet og støttet av nasjonale myndigheter og idrettsbevegelsen med IOC i spissen.

WADA skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping og skal fungere som et tilsynsorgan slik at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code som ble opprettet i 2003. Antidoping Norge mener det er særlig viktig å befeste WADAs rolle som tilsynsorgan.

I sin strategiplan 2020-2023 har ADNO som ambisjon å arbeide for et sterkt og uavhengig WADA, samt bidra til at kvalitet og omfang av antidopingarbeidet er en vesentlig del av WADAs tilsynsfunksjon. ADNO verdsetter et tett samarbeid med WADA og ønsker å støtte WADA for å oppnå disse ambisjonene.

  • WADAs hovedoppgaver

   ADNO har løpende hatt samarbeid med WADA om en rekke tiltak og prosjekt blant annet:

   • Videreutvikle det internasjonale regelverket, deriblant World Anti-Doping Code og de internasjonale standardene
   • Overvåke de ulike idrettsorganisasjonenes oppfølging og samsvar med det internasjonale regelverket
   • Promotere verdibasert opplæring i antidoping rettet mot utøvere, ledere, leger og foreldre
   • Støtte og finansiere vitenskapelige studier som har til hensikt å øke kunnskapen om både forebygging og avsløring av dopingbruk
   • Koordinere antidopingaktiviteter globalt gjennom administrasjon av ADAMS
   • Samarbeide med myndigheter, politi, toll og antidopingorganisasjoner for å legge til rette for innsamling og deling av informasjon i den hensikt å avsløre doping
   • Observere dopingkontrollene under store internasjonale mesterskap
   • Bidra til og støtte nasjonale og regionale antidopingprogram
  • Widvey og Helleland

   I 2015 ble statsråd Thorhild Widvey valgt inn i WADAs Executive Committee på vegne av de europeiske myndigheter. Det var første gang Norge var representert i et WADA-styre.

   I november 2016 ble kulturminister Linda Hofstad Helleland valgt til visepresident i WADA. Som en naturlig konsekvens gikk Thorhild Widvey av som styremedlem.Helleland hadde dette vervet i perioden 2017-2019.

   Antidoping Norge har vært representert i WADAs underkomiteer, eksempelvis i utdanningskomiteen og i helse-, medisin og forskningskomiteen.

  • Engasjement

   Antidoping Norge har alltid tatt aktiv del i høringsrunder initiert av WADA. Innspill fra antidopingorganisasjoner er avgjørende i slike prosesser. Antidoping Norge engasjerer seg dessuten sterkt under hver revideringsrunde av det internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code), som gjennomføres hvert 6. år.

  • Samarbeid mellom ADNO og WADA
   • Planlegging og gjennomføring av prøvetaking utenfor konkurranse på vegne av WADA de første årene etter dennes etablering
   • Gjennomføring av prøvetaking utenfor konkurranse på vegne av WADA og IOC før olympiske leker
   • Internasjonalt seminar i Oslo, mai 2007
   • Opplæringssamarbeid i RADOCA (Sentral-Asia) og RUSADA
   • Internasjonalt dopingkontrollørseminar i Tromsø, mai 2008
   • WADA's Think Tank" i Oslo, juni 2009
   • Samarbeidsavtale mellom WADA, RUSADA og Antidoping Norge, signert i Oslo oktober 2009
   • Ett års samarbeidsavtale mellom WADA, Kenya, Kina og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2015
   • Tre års samarbeidsavtale mellom WADA, Tyrkia og Antidoping Norge, signert i februar 2015
   • Internasjonalt juridisk seminar i Oslo, august 2015
   • Tre års samarbeidsavtale mellom WADA, Kenya og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2007
   • Internasjonal konferanse, "Doping and Public Health", i juni 2017
   • Deltakelse i WADAs revisjonsteam rettet mot antidopingorganisasjoner siden oppstarten av WADAs Code Compliance-program