WADA

WADAs oppgave er å fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping. Dette skal skje på nasjonalt og internasjonalt nivå, og i alle idretter.

Summit 5
WADA-president Witold Banka (nummer to fra venstre) og hans rådgiver under NADO Leader Summit i Oslo sommeren 2020. Flankert av ADNO-leder Anders Solheim og USADA-sjef Travis Tygart. Foto: Halvor Byfuglien

World Anti-Doping Agency (WADA) ble opprettet i 1999 som en selvstendig organisasjon stiftet og støttet av nasjonale myndigheter og idrettsbevegelsen med IOC i spissen.

WADA skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping og skal fungere som et tilsynsorgan slik at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code som ble opprettet i 2003. Antidoping Norge mener det er særlig viktig å befeste WADAs rolle som tilsynsorgan.

  • WADAs hovedoppgaver
   • Videreutvikle det internasjonale regelverke, herunder World Anti-Doping Code og de internasjonale standardene
   • Overvåke de ulike idrettsorganisasjonenes oppfølging og samsvar med det internasjonale regelverket
   • Promotere verdibasert opplæring i antidoping rettet mot utøvere, ledere, leger og foreldre
   • Støtte og finansiere vitenskapelige studier som har til hensikt å øke kunnskapen om både forebygging og avsløring av dopingbruk
   • Koordinere antidopingaktiviteter globalt gjennom administrasjon av ADAMS
   • Samarbeide med myndigheter, politi, toll og antidopingorganisasjoner for å legge til rette for innsamling og deling av informasjon i den hensikt å avsløre doping
   • Observere dopingkontrollene under store internasjonale mesterskap
   • Bidra til og støtte nasjonale og regionale antidopingprogram
  • Widvey og Helleland

   I 2015 ble statsråd Thorhild Widvey valgt inn i WADAs Executive Committee på vegne av de europeiske myndigheter. Det var første gang Norge var representert i et WADA-styre.

   I november 2016 ble kulturminister Linda Hofstad Helleland valgt til visepresident i WADA. Som en naturlig konsekvens gikk Thorhild Widvey av som styremedlem.Helleland hadde dette vervet i perioden 2017-2019.

   Antidoping Norge har vært representert i WADAs underkomiteer, eksempelvis i utdanningskomiteen og i helse-, medisin og forskningskomiteen.

  • Engasjement

   Antidoping Norge har alltid tatt aktiv del i høringsrunder initiert av WADA. Innspill fra antidopingorganisasjoner er avgjørende i slike prosesser. Antidoping Norge engasjerer seg dessuten sterkt under hver revideringsrunde av det internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code), som gjennomføres hvert 4. år.

  • Samarbeid mellom ADNO og WADA
   • Planlegging og gjennomføring av prøvetaking utenfor konkurranse på vegne av WADA de første årene etter dennes etablering
   • Gjennomføring av prøvetaking utenfor konkurranse på vegne av WADA og IOC før olympiske leker
   • Internasjonalt seminar i Oslo, mai 2007
   • Opplæringssamarbeid i RADOCA (Sentral-Asia) og RUSADA
   • Internasjonalt dopingkontrollørseminar i Tromsø, mai 2008
   • WADA's Think Tank" i Oslo, juni 2009
   • Samarbeidsavtale mellom WADA, RUSADA og Antidoping Norge, signert i Oslo oktober 2009
   • Ett års samarbeidsavtale mellom WADA, Kenya, Kina og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2015
   • Tre års samarbeidsavtale mellom WADA, Tyrkia og Antidoping Norge, signert i februar 2015
   • Internasjonalt juridisk seminar i Oslo, august 2015
   • Tre års samarbeidsavtale mellom WADA, Kenya og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2007
   • Internasjonal konferanse, "Doping and Public Health", i juni 2017
   • Deltakelse i WADAs revisjonsteam rettet mot antidopingorganisasjoner siden oppstarten av WADAs Code Compliance-program