WADA

WADAs oppgave er å fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping. Dette skal skje på nasjonalt og internasjonalt nivå, og i alle idretter.

213_ADNO_Oliver_Niggli_foto_Stian_08062017-1-14
WADAs generaldirektør, Olivier Niggli, under det internasjonale seminar i Oslo i juni 2017. Foto: Stian Schløsser Møller

World Anti-Doping Agency (WADA) ble opprettet i 1999 som en selvstendig organisasjon stiftet og støttet av nasjonale myndigheter og idrettsbevegelsen med IOC i spissen.

WADA skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping og skal fungere som et tilsynsorgan slik at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code som ble opprettet i 2003. Antidoping Norge mener det er særlig viktig å befeste WADAs rolle som tilsynsorgan.

  • WADAs hovedoppgaver
   • Utvikling av World Anti-Doping Code, og overvåking av de ulike idrettsorganisasjonenes oppfølging av denne.
   • Å øke kunnskapen blant utøvere, trenere og andre aktuelle målgrupper når det gjelder doping.
   • Å støtte og finansiere vitenskaplige studier som har til hensikt å øke kunnskapen om både forebygging og avsløring av dopingbruk.
   • Gjennomføring av uanmeldte dopingkontroller utenfor konkurranse av eliteutøvere.
   • Å observere dopingkontrollene under store internasjonale mesterskap.
   • Bidra til og støtte nasjonale og regionale antidopingprogram.
  • Widvey og Helleland

   I 2015 ble statsråd Thorhild Widvey valgt inn i WADAs Executive Committee på vegne av de europeiske myndigheter. Det var første gang Norge var representert i et WADA styre.

   I november 2016 ble kulturminister Linda Hofstad Helleland valgt til visepresident i WADA. Som en naturlig konsekvens gikk Thorhild Widvey av som styremedlem.

   Antidoping Norge har vært representert i WADAs underkomiteer, eksempelvis i Utdanningskomiteen og i Helse-, medisin og forskningskomiteen.

   WADAs virksomhet inkluderer forsknings- og utviklingsarbeid, informasjons- og forebyggende arbeid, og legger til rette for globale løsninger som harmoniserer antidopingarbeidet. Et eksempel er utviklingen av utøverinformasjonssystemet ADAMS.

  • Engasjement

   Antidoping Norge har alltid tatt aktiv del i høringsrunder initiert av WADA. Innspill fra antidopingorganisasjoner er avgjørende i slike prosesser. Antidoping Norge engasjerer seg dessuten sterkt under hver revideringsrunde av det internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code), som gjennomføres hvert 4. år.

  • Samarbeid mellom ADNO og WADA
   • Planlegging og gjennomføring av OOC-kontroller
   • Gjennomføring av OOC-tester før alle olympiske leker siden Sydney 2002
   • Internasjonalt seminar i Oslo, mai 2007
   • Opplæringssamarbeid i RADOCA (Sentral-Asia) og RUSADA
   • Internasjonalt dopingkontrollørseminar i Tromsø, mai 2008
   • WADA's Think Tank" i Oslo, juni 2009
   • Samarbeidsavtale mellom WADA, RUSADA og Antidoping Norge, signert i Oslo oktober 2009
   • Ett års samarbeidsavtale mellom WADA, Kenya, Kina og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2015
   • Internasjonalt juridisk seminar i Oslo, august 2015
   • Tre års samarbeidsavtale mellom WADA, Kenya og Antidoping Norge, signert i Nairobi i januar 2007
   • Internasjonal konferanse, "Doping and Public Health", i juni 2017