Virksomhetsplaner

Virksomhetsplanene til Antidoping Norge utarbeides av administrasjonen og godkjennes av styret i forbindelse med søknaden om midler til Kulturdepartementet innen 1. oktober hvert år for neste driftsår.

Kulturdepartementet bevilger midler til virksomheten innenfor idretten fra tippemidlene i statsråd hvert år rett før jul. Administrasjonen justerer eventuelt aktivitetsnivået i henhold til de bevilgede midlene og styret godkjenner eventuelt revidert virksomhetsplan hvert år på det første styremøtet i virksomhetsåret.

Aktiviteten som gjøres mot samfunnet, utenfor den organiserte idretten, finansieres med midler fra helsemyndighetene. Utover dette har organisasjonen en god del aktivitet som finansieres gjennom salg av tjenester, til for eksempel norske treningssentre.

Virksomhetsplan 2023

Last ned (pdf)