Om oss

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.

Gruppefoto Antidoping Norge

Dette arbeidet gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.

Antidoping Norge (ADNO*) ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.

De senere årene har stiftelsen utvidet sin portefølje og er gitt muligheten til å trappe opp sitt arbeid utenfor den organiserte idretten. Til denne delen av virksomheten mottar ADNO tilskudd fra helsemyndighetene.

Hovedkontoret ligger ved Ullevaal stadion i Oslo. 28 årsverk er knyttet opp til hovedkontoret (september 2018). I tillegg har vi fylkesmedarbeidere, dopingkontrollører og foredragsholdere lokalisert rundt omkring i landet. De jobber og tar oppdrag for Antidoping Norge ved siden av sitt daglige virke.

Organisasjonsbrosjyre:

Les mer om oss og vårt arbeid her

Anders Solheim er daglig leder i Antidoping Norge.

Organisasjonen har definert følgende visjon:
REN TRENING. LIKE MULIGHETER