Regler

Alle utøvere i Norge må følge NIFs bestemmelser om doping, som bygger på World Anti-Doping Code. Ved internasjonale konkurranser kan internasjonale særforbund ha egne regler.

WADAkoden182


Medisinsk fritak

Klikk her