NIFs antidopingregelverk

Alle idrettsutøvere i Norge må følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités bestemmelser om doping.

Her er NIFs antidopingregelverk på norsk og engelsk, gjeldende fra 1. januar 2021: