Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften)

Vedtatt av Idrettsstyret med hjemmel i NIFs lov § 12-1 (8), med endringer sist vedtatt av Idrettsstyret 10. mai 2016.