Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften)

Vedtatt av Stiftelsen Antidoping Norges styre 27.12.2020, med endringer av 13.12.2023 i kraft fra 01.04.2024.