Samtykke til dopingkontroll for mindreårige

For å kunne teste topputøvere under 18 år er Antidoping Norge avhengig av samtykke fra foreldre. Her finner du forskriften og samtykkeskjemaet.

I Stock 1166777810 1

Bakgrunnen for behovet for en forskrift, er WADAs krav for å være «compliant". Alle nasjonale topputøvere skal være underlagt Antidopingreglene og dermed kunne dopingtestes. Dette gjelder senest i det øyeblikk de er omfattet av toppidrettsutøverlisten. Norsk lov krever på sin side samtykke til dopingkontroll av mindreårige fra foresatte. Det er derfor behov for en regulering av dette.

Innen 1.oktober må mindreårige toppidrettsutøvere ha samtykke til dopingtesting fra sine foresatte før de kan delta i idrettsaktivitet på toppnivå.

Oversikt over hvilke utøvere som er omfattet av toppidrettsutøverlisten finner du her.

Signert samtykkeskjemaet sendes til [email protected] og til relevant særforbund.

Særforbund som har idrettslag som er omfattet av toppidrettsutøverlisten innen sin idrett; for eksempel fotball, håndball, ishockey, volleyball og basketball, bes sørge for å videresende informasjonen til disse, slik at disse også gis anledning til å komme med innspill.

Spørsmål kan rettes til [email protected] og vi vil ta kontakt.

Samtykkeskjema

Forskrift om innhenting av samtykke