Hva er doping i idretten?

I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider. I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet.

Frothing Water2

Følgende utgjør et regelbrudd (artikkel 2 i NIFs antidopingregelverk).

2.1 Tilstedeværelse av et forbudt stoff eller dets metabolitter eller markører i utøvers prøve
2.2 Utøvers bruk eller forsøk på bruk av et forbudt stoff eller en forbudt metode
2.3 Utøvers unndragelse, nektelse eller unnlatelse av å underlegge seg prøvetaking
2.4 Utøvers overtredelse av meldeplikten
2.5 Utøvers eller annen persons manipulering eller forsøk på manipulering av enhver del av dopingkontroll
2.6 Utøvers eller utøvers støttepersons besittelse av et forbudt stoff eller en forbudt metode
2.7 Utøvers eller annen persons omsetning eller forsøk på omsetning av ethvert forbudt stoff eller enhver forbudt metode
2.8 Utøvers eller annen persons administrasjon eller forsøk på administrasjon av ethvert forbudt stoff eller enhver forbudt metode til en utøver i konkurranse, eller administrasjon eller forsøk på administrasjon av et forbudt stoff eller en forbudt metode som er forbudt utenfor konkurranse, til en utøver utenfor konkurranse
2.9 Utøvers eller annen persons medvirkning eller forsøk på medvirkning
2.10 Utøvers eller annen persons forbudte forbindelse
2.11 Handlinger begått av en utøver eller annen person for å avskrekke fra eller anvende represalier i tilknytning til rapportering til myndigheter

Dopinglisten

Det er World Anti-Doping Agency som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på Dopinglisten.

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
  • Helserisiko for utøver
  • Brudd på idrettens anseelse

De mest anvendte dopingmidlene er vevsoppbyggende preparater (f. eks. anabole androgene steroider), preparater som stimulerer sentralnervesystemet, narkotiske stoffer og bloddoping.