IADA

IADA (International Anti-Doping Arrangement) er et samarbeid på myndighetsnivå mellom ti medlemsland.

IADA (International Anti-Doping Arrangement) er et samarbeid på myndighetsnivå mellom ti medlemsland: Australia, Canada, Danmark, Finland, New Zealand, Nederland, Storbritannia, Japan, Sverige og Norge. Den statlige avtalen er forankret gjennom Kulturdepartementet.

Gjennom denne avtalen plikter medlemslandene å forsterke og sikre fremgang i det internasjonale antidopingarbeidet gjennom utviklingen av gode antidopingprogrammer på verdensbasis. Hensikten med avtalen er å dele erfaring og kunnskap for å kunne komme med konkrete forslag om hvordan best møte utfordringene i det internasjonale antidopingarbeidet.

IADA har i fellesskap utviklet blant annet den internasjonale standarden for dopingkontroll som senere er videreutviklet til den internasjonale standarden for testing som en del av WADC. Norge var med i dette arbeidet fra starten av. I tillegg har IADA utviklet flere ”Model of best practice”, i forbindelse med World Anti-Doping Programme og gitt nyttig innspill i forbindelse med viktige saker/høringer knyttet til antidopingarbeidet.

Medlemslandene i IADA samarbeider med Verdens antidopingbyrå (WADA), nasjonale antidopingorganisasjoner (NADOer), UNESCO og Europarådets undergrupper knyttet til antidopingarbeidet.

Antidoping Norge bistår Kulturdepartementet på IADA møter.