Lokal mobilisering mot doping

Antidoping Norge ønsker å forebygge doping lokalt og regionalt ved å inngå samarbeid med fylkeskommuner og kommuner i Norge.

Promofilm for programmet Lokal mobilisering mot doping. Del gjerne filmen på sosiale medium. Ta kontakt med oss ([email protected] om du ønsker filmen som videofil.

Gjennom en systematisk og felles mobilisering mot doping kan ansatte i kommune og fylkeskommune, lokale skoler, politi, treningssentre, idrettslag og Antidoping Norge sette fokus på dagens kroppsidealer med tilhørende dopingbruk og arbeide for helhetlige og koordinerte løsninger på tvers av samfunnssektorer.

Arbeidet vil tuftes på nasjonale og regionale signaler om å mobilisere mot dopingbruk i ungdomsmiljøene. Samarbeidene finansieres dels av Antidoping Norge og dels gjennom en egenandel fra fylkeskommunen/kommunen.

For mer informasjon, ta kontakt med Inger Christine Krath Hansen.

Her kan du finne brosjyrer og annet materiell

Felles løft mot doping

Trepartssamarbeid: Politi, treningssentre og Antidoping Norge

Doping er i stor grad knyttet til treningsmiljøer utenfor den organiserte idretten. Lovforbudet mot bruk, besittelse og erverv av dopingmidler som trådte i kraft 1. juli 2013 har bidratt til økt oppmerksomhet hos politiet. Som et ledd i en økt satsing på feltet, ønsker Antidoping Norge å legge til rette for kunnskapsheving knyttet til dopingproblematikken og stimulere til styrket lokalt samarbeid mellom politi, treningssentre og Antidoping Norge.

Det overordnede målet med trepartssamarbeidet er derfor:

• Forebygge mot bruk av doping på treningssentre.

• Kunnskapsheving hos politiets ansatte, treningssenterets ansatte og treningssenterets medlemmer

• Etablere og opprettholde dialog mellom politi, treningssenter og Antidoping

• Opprette fast kontaktpunkt for lokal utveksling av informasjon

• Opprette rutiner for samarbeid mellom treningssenteret og politiet

• Gjensidig informasjonsflyt mellom politiet og Antidoping Norge

For mer informasjon, ta kontakt med Inger Christine Krath Hansen.

 • Følgende fylker har pågående samarbeid
  • Innlandet
  • Vestland
 • Følgende kommuner har pågående samarbeid
  • Orkland
  • Lørenskog
  • Ringebu
  • Hamar
  • Nord-Fron
  • Kongsvinger
  • Sandefjord
  • Gjøvik
  • Steinkjer
  • Vefsn
  • Drammen
  • Lillehammer
  • Askøy
  • Kragerø
 • En helhetlig rusmiddelpolitikk

  I Meld. St. nr 30 (2011-2012) «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» fremlagt av Helse- og omsorgsdepartementet heter det at informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige forebyggende tiltak i innsatsen mot doping. Videre fremgår det at Regjeringen vil mobilisere mot doping, og at Helsedirektoratet skal styrke samarbeidet med Antidoping Norge og samarbeide om bevisstgjøring om doping.

  Fokuset på dette viktige arbeidet bekreftes og løftes ytterligere i St. Meld. 19 (2014-2015). Et samarbeid om Lokal mobilisering mot doping mellom Antidoping Norge og fylkeskommune/kommune kan være et bidrag for å oppnå de mål som fremgår av Meld. St. nr. 30 (2011-2012) og Meld. St. 19 (2014-2015) innenfor dopingfeltet.

  Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til unge over hele landet og det er derfor et stort behov for å intensivere og løfte frem det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt.

 • Formålet med samarbeidet

  Å gi unge mennesker tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse i sine lokalmiljøer. På denne måten ønsker vi å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk, og forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter.

 • Innsatsområder

  Yrkesgrupper som møter dopingproblematikken i sin hverdag, inkludert politi, ansatte på treningssentrene, lærere, helsearbeidere, trenere, offentlig ansatte, idrettslag, pårørende og ungdom.