Ren Elev

Et undervisningsopplegg i antidoping særlig tilpasset elever i den videregående skolen.

I Stock 470163528

Hva består Ren Elev av?

Egne undervisningsopplegg for lærere med presentasjoner, oppgaver og videoklipp tilpasset kroppsøvingsfaget og tverrfaglig bruk.

E-læringsprogrammet Ren Utøver som brukes av utøvere og idrettsorganisasjoner over hele verden. Bygget opp av ulike moduler, der eleven blir utfordret på kunnskap og holdninger gjennom interaktive oppgaver.

Undervisningsopplegget kan gjennomføres både på PC, nettbrett og smarttelefon.