Ren trening

Informasjon om ren trening som alternativ til dopingbruk har vist seg å kunne ha god forebyggende effekt mot bruk av doping. Denne modulen gir en kortfattet beskrivelse av hvordan man kan planlegge og gjennomføre ren trening med god effekt.

Ren trening

M5-K1: Andreas Suoranta

M5-K2: Gøran Paulsen

M5-K3: Christine Helle

M5-K4: Filip og Sander