Konsekvenser av AAS-bruk

Denne modulen tar for seg konsekvenser av AAS-bruk. Både fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser belyses.

Konsekvenser av aas bruk