Motivasjon for dopingbruk

Modulen tar for seg ulike former for motivasjon for dopingbruk.

Motivasjon for dopingbruk2

Hovedfokuset for denne modulen vil derimot være kroppspress. Mange unge utsettes for et press om å prestere på alle arenaer, og dette innebærer for mange å ha en muskuløs og veltrent kropp. Noen ungdommer tyr til uheldige metoder og snarveier for å oppnå en kropp som tilfredsstiller samfunnets krav. Gjennom modulen ønsker vi å skape refleksjon rundt dette temaet.

M3-K1: Ingela Kvalem

M3-K2: Ingela Kvalem

M3-K3: Ingela Kvalem

M3-K4: Ingela Kvalem

M3-K5: Ingela Kvalem

M3-K6: Ingela Kvalem

M3-K7: Aslaug L. Pettersen