ADAMS - utøverinfomasjon

Hvilken informasjon må meldepliktutøvere oppgi?

ADAMS: Logg inn og registrer informasjon

Innen starten av hvert kvartal skal det rapporteres utøverinformasjon for de neste tre månedene.

RapporteringsfristUtøverinformasjon for
Før 1. januarJanuar, februar, mars
Før 1. aprilApril, mai, juni
Før 1. juliJuli, august, september
Før 1. oktoberOktober, november, desember

Utøverinformasjon

 • Utøverinformasjon for hvert kvartal skal inneholde

  (§ 8 i Meldepliktforskriften: Plikter for meldepliktutøver)

  1. Meldepliktutøver plikter å oppgi følgende utøverinformasjon kvartalsvis for det påfølgende kvartal før henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober.

  a) fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, bopelsadresse og postadresse.

  b) funksjonshemming som kan ha betydning for prøvetaking.

  c) samtlige idrettsgrener som utøver deltar i.

  d) overnattingsadresse for hver dag.

  e) planlagte konkurranser, inkludert tidspunkt, sted og adresse for konkurransen.

  f) faste treningstider og faste treningsadresser.

  g) adresse med detaljert informasjon om tilgang slik at utøver kan nås for dopingkontroll uten forhåndsvarsling i garantitiden.

  h) garantitid.

 • Garantitid

  Alle dager i kvartalet skal inneholde en garantitid på én time. Dette tidsrommet skal være mellom klokken 05.00 og 23.00 og utøver skal da være tilgjengelig for uanmeldt kontroll på oppgitt sted. Dersom ikke garantitid er angitt på alle dager, vil det ikke være mulig å innrapportere informasjonen.

  Informasjon utøver har registrert vil ikke være tilgjengelig for Antidoping Norge eller internasjonalt særforbund før utøver har innrapportert informasjonen ved å klikke "Submit".

 • Adgang til å delegere rapportering

  ADAMS gir deg mulighet til å opprette en utøverrepresentant, som kan registrere informasjon for deg. Vær likevel oppmerksom på at du er selv ansvarlig for at den informasjonen du registrerer i ADAMS, eller den informasjonen andre registrerer på vegne av deg er korrekt og oppdatert.

  Ønsker du å opprette en utøverrepresentant, som kan bistå deg med rapporteringen, fyll ut skjemaet under.

  Tildeling av rettigheter som utøverrepresentant


 • Når skal jeg begynne å bruke ADAMS?

  Du får skriftlig beskjed fra Antidoping Norge dersom du settes på meldepliktlisten og skal begynne å bruke ADAMS. Samtidig vil du få nødvendig informasjon og opplæring for å komme i gang med registreringen, samt informasjon om krav til registrert informasjon.

  I ADAMS har utøverne sin egen elektroniske kalender der de kan registrere aktiviteter. Informasjonen utøvere registrerer vil være tilgjengelige for Antidoping Norge, utøverens internasjonale særforbund og WADA, og benyttes for å planlegge og gjennomføre uanmeldte dopingkontroller.

 • Advarsler

  Dersom du ikke rapporterer i tråd med regelverket kan du få en advarsel (på engelsk: «missed test» eller «filing failure»). Følgende tre forhold kan medføre advarsel:

  • Meldepliktutøver gir ikke utøverinformasjon til rett tid
  • Meldepliktutøver gir ikke tilstrekkelig eller korrekt utøverinformasjon
  • Meldepliktutøver gjør deg ikke tilgjengelig i garantitiden

  Dersom utøver har fått tre advarsler i løpet av 12 måneder regnes dette som et brudd på dopingbestemmelsene. Alle advarsler tas med i beregningen fra både Antidoping Norge og eventuelt ditt internasjonale særforbund.
  Utelukkelsesperioden for brudd på reglene om utøverinformasjon skjerpes fra 1. januar 2015 til to år med mulighet for reduksjon til inntil ett år

 • Retningslinjer og regler om praktisering

  Retningslinjer om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller

  Har du spørsmål, kan du sende en e-post til [email protected], eller ringe Antidoping Norge på telefon 09765 (fra utlandet: +47 91721753).