Meldeplikt

Utøvere kan bli bedt om å rapportere utøverinformasjon av sitt internasjonale særforbund og/eller av Antidoping Norge (ADNO)

Utøvere som er blitt bedt om å oppgi detaljert utøverinformasjon som meldepliktutøvere, må informere om hvor de bor, trener, om samlinger og konkurranser.

Klubber kan også bli pålagt å rapportere laginformasjon. Les mer om det under.

 • Utøverrapportering (ADAMS)

  Utøvere som er blitt bedt om å oppgi detaljert utøverinformasjon som meldepliktutøvere, må blant annet informere om:

  * Hvor de bor
  * Hvor de trener
  * Samlinger
  * Konkurranser

  De må også oppgi ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 05.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller.

  Dersom en utøver settes på ADNOs meldepliktliste, vil vedkommende bli skriftlig informert. Internasjonale særforbund kan ha annen praksis.

  ADAMS: Om registrering i ADAMS og krav til utøverinformasjon

 • Lagrapportering

  Enkelte klubber kan bli pålagt å rapportere laginformasjon som blant annet:

  • Treningssteder og tider både i og utenfor sesongen med adresser.
  • Alle samlinger, konkurranser og treningskonkurranser med adresser.
  • Reisedager med registrert destinasjonsadresse.
  • Reiseplaner/ferier - dato til og fra.

  Klubbene kan bli bedt om å gi ytterligere informasjon på forespørsel fra Antidoping Norge.

  Hvor skal det rapporteres?

  Utøverinformasjonen kan oversendes Antidoping Norge elektronisk, i papirform, på klubbens nettside, eller etter avtale med Antidoping Norge gjøres tilgjengelig på annen måte.

  Hva skjer dersom klubben ikke rapporterer?

  Idrettslag med lagidrettsutøvere som omfattes av toppidrettsutøverlisten har plikt til å rapportere lagbasert utøverinformasjon.

  Dette er i henhold til ”Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon” (meldepliktforskriften) som er vedtatt av styret i Antidoping Norge. Forskriften er gitt med hjemmel i Norges Idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités antidopingregelverk (NIFs antidopingregelverk) art. 5.5 og er i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC), «International Standard for Testing and Investigations» (ISTI) og «International Standard for Result Management» (ISRM).

  Ved første tilfelle av manglende informasjon eller feil informasjon vil Antidoping Norge ta kontakt med klubben for å påpeke forholdet og gi klubben anledning til å gi tilstrekkelig informasjon. Forbundet vil bli informert.

  Ved gjentagende feilinformasjon eller manglende informasjon vil saken bli oversendt NIF som kan sanksjonere klubbene som administrativ forføyning.

  Har du spørsmål angående meldeplikt, kan du sende en e-post til [email protected], eller ringe Antidoping Norge på telefon 09765 (fra utlandet: +47 91721753).

 • Meldepliktforskriften

  Meldepliktforskriften er vedtatt av styret i Antidoping Norge.

 • Internasjonal standard

  WADAs internasjonale standard for testing og etterforsking inkluderer informasjon om regler og praktisering av meldeplikt.